Vladimíra Bezdíčková

slovesný dramaturg

Zaštiťuje programovou řadu Osudy a přispívá do dalších literárních řad a cyklů.

Narodila jsem se ve Vlašimi a šťastně zde prožila kus života. Po vystudování Pedagogické fakulty UK Praha (obor Český jazyk a literatura a Hudební výchova) a dočasném ověřování si pedagogických schopností na základní škole jsem v roce 1995 nastoupila jako slovesná redaktorka do Redakce publicistiky a kulturního zpravodajství ČRo Vltava. Akčnost, nutnost být stále v pohotovosti, redakční všestrannost takového působení mě bavila a těšila, přesto jsem neodolala a v roce 2007 nadšeně zakotvila jako slovesná redaktorka v literární redakci ČRo Vltava, kde jsem převzala starost zejména o literaturu skandinávskou. Od té doby vyhledávám ve stozích knih ty pravé texty pro rozhlasové vysílání, upravuji je pro následné natáčení, oslovuji překladatele a spisovatele s návrhy na rozhlasové pořady. Je to činnost tvůrčí, dobrodružná, nikdy nekončící.

V současné době přispívám do pravidelných vltavských řad a cyklů (od četeb na pokračování, přes schůzky s literaturou až po poezii), ale účastním se svými autorskými pořady i speciálních vysílacích projektů stanice. Dramaturgicky zaštiťuji programové řady Sny, Stránky na dobrou noc a Osudy. Při přípravě pořadů pro tuto řadu rozhlasových memoárů se setkávám (stejně jako moji spolupracovníci a kolegové) s mnoha pozoruhodnými osobnostmi a práce je to krásná, náročná a vždycky obohacující.

Mimo rozhlas nacházím potěšení v hudbě, přírodě, v setkávání se s blízkými a spřízněnými lidmi, ovšem v poslední době stále častěji přidávám i ticho.

Všechny články

Stránky

Sledujte nás

Kolegové