Tereza Lišková

moderátorka

Moderuje pořad ArtCafé.

Je přesvědčená, že kulturní publicistika přináší relevantní a svébytné pohledy a komentáře k aktuálnímu společenskému dění. Ráda pracuje ve skupině a hledá spojnice mezi lidmi i tématy. Vzrušení z novinářské praxe ji chytlo na základní škole v redakci časopisu Trhák, během bakalářského studia se aktivně podílela na vydávání revue HUMR. V roce 2020 po šesti letech skončilo její působení v magazínu Material Times, kde pracovala jako šéfredaktorka a editorka. V průběhu roku 2020 pravidelně psala pro český street paper Nový Prostor. Od léta 2020 moderuje pořad ArtCafé. Od podzimu 2020 do konce roku 2021 se na jeho podobě podílela také jako spolueditorka, v první polovině roku 2022 zastávala pozici webeditorky pořadu.

Široce pojaté vzdělání nabírala na Fakultě humanitních studií UK v Praze, na Filozofické fakultě UK se později věnovala novým médiím. Další znalosti získala v bakalářském programu Žurnalistika a mediální studia na FSS MUNI. Má slabost pro sibiřskou tajgu a mongolskou step. Jejím rodným krajem jsou uranové haldy na Příbramsku a panely Jižního Města.

e-mail: tereza.liskova@rozhlas.cz

Všechny články

Stránky

Sledujte nás

Další osobnosti