Tomáš Samek

moderátor

Tomáš Samek je lingvistický antropolog, který se zabývá tím, jak naše každodenní řečové chování a komunikační projevy ovlivňují společenskou soudržnost, jak ji zrcadlí a jak jazyk pomáhá ustavovat různé kolektivní identity ve veřejném prostoru u nás a v Německu. Působí jako vysokoškolský učitel na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a jako publicista přispívá do různých českých médií.

Všechny články

Sledujte nás

Kolegové