Privatizace a vznik elit: česká zkušenost

Hned po pádu minulého režimu bylo jasné, že nastane transformace národního hospodářství. Ale vedly se spory o rozsah, způsob a tempo této proměny. Šlo tehdy postupovat jinak? A jak nové ekonomické elity ovlivňovaly další vývoj české společnosti? Odpovídají kunsthistorička Milena Bartlová, ekonom Lukáš Kovanda a sociolog Ondřej Lánský.

Jedním z pilířů ekonomické transformace po roce 1989 se stala velká privatizace, jejíž důsledky ovlivňují náš život dodnes. Kdyby se postupovalo jinak, jaké by to mělo důsledky pro tehdejší dobu a pro dnešek? Do jaké míry se vznik privatizačních elit podepisuje na podobě současného politického života? A jaké má naše demokracie vyhlídky vzhledem k rostoucímu napětí mezi vítězi a poraženými transformačních procesů?

Debata v galerii Display

V odpovědích na tyto otázky se dodnes neshodnou ani experti v rámci jednoho oboru, a shoda napříč obory bývá ještě vzácnější. Lingvistický antropolog Tomáš Samek se ji pokouší hledat se třemi odborníky, z nichž každý nasvěcuje téma z jiného úhlu. Ve vltavských Reflexích vystupují kunsthistorička z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Milena Bartlová, ekonom investičních fondů Czech Fund Lukáš Kovanda a sociolog z Univerzity Karlovy Ondřej Lánský.

Debata byla součástí performativně-diskuzního projektu Třídní boj? ve třech kapitolách, který se konal v galerii Display. Pořad připravili Tomáš Samek a Lukáš Matoška.

autoři: lum , Tomáš Samek
Spustit audio