Adam Borzič: Binární a nebinární Madona

7. září 2020

Když byl na svátek Nanebevzetí Panny Marie posvěcen kardinálem Dukou sloup umanutého sochaře Váni, měl jsem zrovna cestu kolem.

Potkal jsem průvod s rudě oděným kardinálem, opouštějícím Staroměstské náměstí, ale naštěstí jsem pak zahnul do Týnské uličky, abych se naobědval ve své oblíbené restauraci plné jiných bohyň, smyslných krasavic tantrického buddhismu.

Čtěte také

Byl jsem rád, nevím, co bych otci kardinálovi řekl. Ač se za římského katolíka už dávno nepokládám, a několik let praktikuji buddhistickou meditaci, Ježíš (a právě tak i jeho Matka) mi v srdci pořád zůstali natolik, že bych mu musel od srdce povědět, že evangeliu se neslouží pomocí triumfalistických sloupů připomínajících porážku jiných křesťanů, ani paktováním s podivnými politickými silami, ale láskou k bližním, péčí o ty poslední neprivilegované, třeba Romy, nebo uprchlíky, nebo oběti exekucí, nebo queer lidi, nebo matky samoživitelky. To bych mu říct musel, a on by beztak neposlouchal.

Když jsem asi za hodinu procházel po Staromáku, vypadalo to tam, jakoby celou scénu řídil Jaroslav Hašek, snad aby pobavil Frantu Sauera. Na místě popravených českých pánů postávali evangelikálové a jeden z nich zrovna vynesl proti sloupu obvinění nejvyšší: je to pohanský modloslužebný objekt uctívající falus. Za to si řečník od postaršího katolíka vysloužil zvolání: „Drž hubu, dědku úchylnej!“ Po ovoci jejich je poznáte.

Čtěte také

Pravda. Vskutku příkladná ukázka křesťanské lásky v praxi z obou stran, a tak mě napadlo, že kdyby se jistý druh křesťanů tak strašně nebál sexuality, bylo by na světě lépe. „Něco na tom šivaismu a jeho uctívání lingamu bude“…říkal jsem si při pohledu na ten nešťastný sloup a trochu se za oba tábory styděl před imaginárním zrakem sekulárního soudního dvora.

Ale Pannu Marii mám rád, a tak mi z toho bylo ouvej. Ježíšova matka má pro mě dvě tváře – mystickou a odvážnou. V Písmu zpívá chvalozpěv na Boha, který strhává mocné z trůnu, hladové nasycuje a bohaté posílá pryč s prázdnou. V mystické tradici symbolizuje Boží Moudrost – Sofii i lidskou duši rodící Boha, jak učili středověcí mystikové.

Moje Matka Boží žije v tichých alchymických zahradách, kam za ní přichází jednorožec Kristus. Neporáží protestanty ve válkách a nikomu nevyhrožuje. Maria biblická i mystická je odvážnou bytostí milosrdenství a moudrosti. A s jejím kultem jsem se onoho nešťastného dne nesetkal.

Čtěte také

Naštěstí má ale člověk přátele. A někteří jsou tvořiví. Umělkyně Darina Alster svolala na 2. září ve 14. hodin, o úplňku své přátele i novináře, aby posvětila sloup znovu. Aby jej zasvětila nebinární Madoně, ochránkyni klimatických i queer aktivistek a aktivistů, i všech trpících, kteří zápasí o lepší svět.

Tento nápad vymyslela původně spolu s Darinou Alster Magdalena Šipka, básnířka a teoložka. A tak jsem vyrazil, abych si spravil mariánskou chuť, protože tahle interpretace je biblické i mystické Marii podstatně blíž, než nabubřelé klerikální okuřování.

Obřad proběhl důstojně. Než byl vztyčen prapor zobrazující Nebinární Madonu, proběhla krásná a prostá liturgická modlitba. Mimochodem převzatá z benedikcionálu, což je paradox, protože kardinál Duka se při posvěcení ani neobtěžoval použít tradiční formu. Tak moc tomuto konzervativci na tradicích záleží. Když z nich nic nekápne, nejsou k ničemu.

Čtěte také

Po modlitbách posvětila Darina Alster spolu s aktivistkou Anetou Petani a  umělkyní Sonyou the Moon  sloup a byl vztyčen prapor nebinární Madony. Její postava je složena z tváří nejrůznějších statečných lidí, kteří chrání pralesy, bojují za práva žen či queer lidí – zkrátka se pokoušejí učinit svět více mariánským – soucitnějším.

A pak se zas na scénu dostal Hašek, neb přispěchala městská policie s výzvou, aby prapor umělkyně sundala. Ta uposlechla, prapor sundala, ale vymínila si, že ještě posype kamenné zábradlí sochy růžovými plátky. Poněkud zaražená policistka (jak vlastně reagovat na fakt, že se ti lidé modlí) opakovala, že socha nesmí být znečistěná. Nedalo mi to a pověděl jsem jí, že růže je dávný mariánský symbol. A pak jsem se s milovanou kamarádkou, křesťanskou feministkou z RFK Marií Schormovou pomodlil nahlas Zdrávas Maria.

autor: Adam Borzič
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.