Staří mistři ve Schwarzenberském paláci. Poznejte příběhy mistrovských děl renesance a baroka

6. březen 2021

Setkejte se obrazy a sochami Petra Brandla, Matyáše Bernarda Brauna, Karla Škréty, Albrechta Dürera, Rembrandta nebo Paula Rubense. Patnáctidílným rozhlasovým seriálem provází ředitel Sbírky starého umění Národní galerie Marius Winzeler.

Všechny epizody

„Minulost a přítomnost by se měly více prolínat všemi prostorami Národní galerie,“ prohlásil Marius Winzeler v lednu 2016, kdy se stal ředitelem Sbírky starého umění Národní galerie. Naznačil tak koncept nového uchopení stálé expozice NG ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech věnované renesančnímu a baroknímu umění.

Švýcar Marius Winzeler je historik umění, kurátor a pořadatel mezioborových kulturních akcí. Věnuje se také restaurování uměleckých artefaktů a památkovou péčí. Nová expozice mistrovských děl Sbírky starého umění ve Schwarzenberském paláci představuje Winzelerův zásadní počin v jeho působení v Národní galerii Praha.

Čtěte také

Rozhlasový cyklus, na kterém s Mariusem Winzelerem ještě spolupracuje Ivan Hartmann z edičního oddělení NG, představí mistrovská díla vystavená v expozici Staří mistři.

autor: Jiří Kamen
Spustit audio