Staří mistři ve Schwarzenberském paláci. Poznejte příběhy mistrovských děl renesance a baroka

19. září 2020

Setkejte se obrazy a sochami Petra Brandla, Matyáše Bernarda Brauna, Karla Škréty, Albrechta Dürera, Rembrandta nebo Paula Rubense. Patnáctidílným rozhlasovým seriálem provází ředitel Sbírky starého umění Národní galerie Marius Winzeler.

Všechny epizody

„Minulost a přítomnost by se měly více prolínat všemi prostorami Národní galerie,“ prohlásil Marius Winzeler v lednu 2016, kdy se stal ředitelem Sbírky starého umění Národní galerie. Naznačil tak koncept nového uchopení stálé expozice NG ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech věnované renesančnímu a baroknímu umění.

Švýcar Marius Winzeler je historik umění, kurátor a pořadatel mezioborových kulturních akcí. Věnuje se také restaurování uměleckých artefaktů a památkovou péčí. Nová expozice mistrovských děl Sbírky starého umění ve Schwarzenberském paláci představuje Winzelerův zásadní počin v jeho působení v Národní galerii Praha.

Čtěte také

Rozhlasový cyklus, na kterém s Mariusem Winzelerem ještě spolupracuje Ivan Hartmann z edičního oddělení NG, představí mistrovská díla vystavená v expozici Staří mistři.

autor: Jiří Kamen
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...