Staří mistři ve Schwarzenberském paláci. Poznejte příběhy mistrovských děl renesance a baroka

O vidění – Petr Brandl, Simeon s Ježíškem, kolem 1730

V jedenácté části cyklu o mistrovských dílech Marius Winzeler, ředitel Sbírky starého umění Národní galerie, vypráví o dalším mistrovském díle českého barokního malíře. Spolupráce na textu Ivan Hartmann.

Biblický výjev Uvedení Páně do chrámu, při němž Simeon, zbožný stařec nad hrobem, drží v náručí malé dítě, spočívající svým pohledem na světlem ozářené mužově vrásčité tváři, je obestřen tajemstvím. Nerozeznatelné tmavé pozadí malby Simeon s Ježíškem skýtá obrazový prostor jednoduché scéně se zdrženlivou barevnou paletou.

Petr Brandl zde dosáhl velmi zvláštního mistrného výrazového účinku, barokního gesta a příkladného niterného osvojení duchovních hodnot člověkem… Brandl virtuózním způsobem zachytil bezprostřední radost a pohnutí sešlého muže nad Ježíškem, v němž právě rozpoznal budoucího Spasitele. Podle židovského zvyku Panna Marie měla za povinnost navštívit jeruzalémský chrám čtyřicátý den po příchodu svého prvorozeného syna na svět, přinést za něj Hospodinu zástupnou oběť a podrobit se očistnému obřadu. Při zavedeném rituálu došlo k shledání Simeona s Ježíškem, kterého Brandl na malbě zpodobnil jako prosté batole, aby tím zdůraznil lidskost a zranitelnost nastávajícího Vykupitele.

Petr Brandl, Simeon s Ježíškem, kolem 1730
autor: Jiří Kamen
Spustit audio