Staří mistři ve Schwarzenberském paláci. Poznejte příběhy mistrovských děl renesance a baroka

Několik odstínů šedi – křídla Hohenburského oltáře od Hanse Holbeina staršího, 1509

V osmé části cyklu o mistrovských dílech Marius Winzeler, ředitel Sbírky starého umění Národní galerie, vypráví o dalším díle. Spolupráce na textu Ivan Hartmann.

Dílo přední osobnosti přechodu jihoněmeckého malířství od pozdní gotiky k rané renesanci Hanse Holbeina staršího, vytvořené hlavně v Augsburgu, bylo silně ovlivněno mezinárodními uměleckými impulzy kolem roku 1500. Jeho tvorba se vyznačovala realisticky pojatým prostorem, mimořádně propracovanými detaily a brilantním vystižením atmosféry. Příkladně se to projevuje u obou křídel Hohenburského oltáře, která dokumentují umělcův zájem o experimentování s redukovanou barevností a monochromní malířství, ale i jeho radost z pohrávání si s představami.

autor: Jiří Kamen
Spustit audio