Petr Borkovec: Brána ze zeleného moře

18. červenec 2022

Až lidé přivedou svět do záhuby, což nebude trvat dlouho, zavládne na čas šero a vítr. Den a noc splynou. Roky a roky vítr povane stejným směrem a stejnou silou. Ale jedné noci jednoho dne zničehonic zeslábne a k borovici donese verše americké básnířky Marianne Moorové. Borovice si je přečte a vzpomene si na všechno a překrásný svět, jak ho teď známe, bude pokračovat. Člověk v něm jednou provždy ztratí vládu, ale nějaké místo se pro něj najde.

Jedna z nejúžasnějších básnířek, které kdy chodily po Zemi, si v srpnu roku 1927 vyrazila na výlet do Anglie. Chtěla se podívat, jestli se v Anglii nachází něco, co by se jí hodilo do básní.

Čtěte také

Vedle jiných zázračných věcí tohoto světa tehdy Marianne zajímal luskoun, savec s tělem pokrytým šupinami, o němž mínila, že se podobá „smrkové šišce“ a „artyčoku s hlavou a nohama“ a také „miniaturnímu umělci-inženýrovi“. A když při návštěvě Westminsterského opatství spatřila mříž stvořenou ze stvolů, listů a hroznů vinné révy, kterou ve 13. století ukul kovář Thomas z Leightonu, přirovnala luskouna také k této jemné kovářské práci. Napsala, že luskoun obtočený kolem stromu má „křehký půvab železné révy od Thomase z Leightonu“.

Na Marianne Moorovou, luskouna a ornamentální mříž v anglickém opatství si vzpomenu pokaždé, když si prohlížím jednu starou bránu do zahrady v ulici, kde bydlím. Brána je to rozlehlá, trojdílná s podsadou a štítem, a tak velkolepá, že oči nevědí, co dřív. Jedním rázem pevně spočívá i divoce bují. Ta brána odděluje svažitou zahradu od světa a rezolutně ji stráží – a zároveň se sama ztrácí v zeleni, odráží zahradu jako magické zrcadlo, tone ve vlastní rozmařilosti a vláčných představách.  

Čtěte také

V jejím středu roste pod štíhlým lomeným obloukem stylizovaná lipka. Útlá; v tom oblouku vypadá jako rozpačitá nevěsta, která přichází – a je to příchod významný a slavnostní. V bočních částech brány – oddělených dubovými pruty – se vine a proplétá kovová vinná réva, jejíž šlahouny jsou plné tuhých, dávno odštíplých výrůstků.

Dobrý hospodář je v bráně přítomen všude. Hrozny révy jsou malé a plné šťávy, na stopce se tísní. Zkus je utrhnout – v okamžiku budeš mít pěst plnou nejsladší šťávy! Révu rámují třešňové větve s páry zrajících třešní. O něco výš, pod štítem se ještě nachází úzké patro s květy a listy tulipánů a s leknínovou spletí. Všechno fantastické – jako by umělec měl vždy na mysli ještě deset dalších rostlin a všechny je spojil. A ten vysoký štít! Růže, růže, kytice růží svázané vlnící se stuhou a mezi dvěma osamělými květy slunečnic klidná tvář Afrodíté nebo Venuše nebo Déméter nebo Céres s čelenkou ve vlasech.           

Čtěte také

To, co tu líčím, je samozřejmě ze železa. Kovář se opět vyznamenal. Ačkoliv si dal tolik záležet na všech výhoncích, plátcích, stonkových i kořenových úponcích i Venušině  hezkém nose, jeho práce působí vždycky zároveň masivně. I na samém konci šlahounu, na nejzazším místě tulipánového květu, s nímž si pohrává mírný vítr, cítím těžké a šikovné kovářovy ruce. Brána je natřená měděnkovou zelenou, která je v mých nepřesných myšlenkách nějak prorostlá pravou měděnkou, a snad i mechem a lišejníkem. Na některých hroznech a květech propuká rez.

A bohaté mřížoví brány je propletené dávno ostříhanými vyschlými stvoly pravého psího vína, svlačce a břečťanu. Působí to, jako by tu zahradní bránu nedávno vytáhli ze dna oceánu, z lodi, která před staletími ztroskotala (oddělovala asi komnaty velmožů od posádky)! Trochu už oschla, to ano – ale vlastně pořád vypadá, jako by se před chvílí vynořila ze zeleného moře.

Někdy hledám k té bráně zvíře. Vyhlížím svého luskouna. Ale zatím ho nemám.

Čtěte také

Než umřeli, vídal jsem za branou staré manžele. On už skoro nechodil, a tak seděl v modrém montérkovém overalu na stoličce a plel, kam dosáhl. Když skončil, vstoupila do zahrady ona, zvedla ho a posunula stoličku – muž pokračoval v práci.

A jednoho brzkého rána jsem spatřil, jak ze zahrady tryskem letí mladý opilý zloděj s kyticí červených tulipánů a za ním skoro stejným tryskem nový majitel domu. Dvě čáry – červená a černá – se mihly zeleným mřížovím.

Ale nejraději si bránu prohlížím, když na zahradě nejsou ani staré manželské páry, ani zloději – a stmívá se. Trávník v zahradě je hustý a rovnoměrný, podsady keřů už temné s odlesky slimáčích slin a malých vlhkých míst – brána se na tom pozadí ostře rýsuje, a zároveň chvěje, už trochu splývá s okolím a vytrácí se do světa snů. V té chvíli – teď, zrovna teď! – skutečně vypadá jako vyzdvižená z mořského dna: odkapává z ní voda a slabě osychá v závěrečných paprscích slunce. Kovářova práce – křehká i robustní – je právě nyní slavena. A celý svět, o který přicházíme, je unikavý i pevný, těkavý i robustní, krásný v té nerozhodnosti.

Kéž nad ním člověk navždy ztratí vládu!

autor: Petr Borkovec
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...