Magdalena Platzová: Pokušení

8. červen 2022

Miluji venkovská muzea jako je tohle, kde prodavač vstupenek je zároveň jediným kustodem a obličej se mu rozzáří radostí, když někdo zabloudí dovnitř. Můzeum – říkali jsme v dětství a nevědomky tak nechávali zaznít ozvěně původního řeckého významu muzea jako chrámu můz. Bez ostrahy, multimediálních expozic a měřičů vlhkosti vzduchu.

Zato s popiskami vyťukanými na psacím stroji, které jsou v některých případech jen volně položeny na vystaveném předmětu v důvěře, že je nikdo nepřemístí jinam.

Čtěte také

S vůní zatuchliny, jež uzrála přes zimu, a kterou za krásných letních dnů vyhánějí ze sálů pomocí dokořán otevřených oken. S travnatým dvorem, kde mezi bloky římského zdiva a jedním sarkofágem trčí kostra německého povětroně z roku 1943.

Archeologické muzeum města Die v údolí řeky Drôme, v pohoří Vercors, bylo založeno na konci devatenáctého století a od té doby se pravděpodobně příliš nezměnilo. Jeho základ tvořily soukromé sbírky místních učenců, k nimž přibylo několik novějších exponátů. Například zrekonstruovaný vnitřek jeskyně obývané neolitickými lidmi, nebo model úbočí hory Le Glandasse v době prvních zemědělců. 

Čtěte také

Ve vitrínách s otisky dětských prstů a nosů (žádný alarm se tady nespustí) jsou vyrovnané pazourky, kostěné nástroje, čelist medvěda jeskynního, první kovové hřebíky, šperky, srpy. Středověké šípy, kopí a keramika, jak se co sešlo. Nejvíce artefaktů pochází z římské doby, kdy mělo město, položené na jedné z hlavních cest do Itálie, výsadní postavení. Jedna zachovalá urna z modrého skla dosud obsahuje popel zemřelé Římanky. Jsou tu drobné kovové sošky, spony, náramky, nádobí a hodně římských mincí.  

Ve velkých a bohatých muzeích by se takové drobnosti ani nedostaly z depozitáře, ale tady je i ten nejmenší úlomek vypálené hlíny jedinečný. Má svou historii, zajímavější než údaje na popiskách. Kdo asi před dvěma tisíci let ztratil tenhle knoflík? A kdo jej pak zase našel? Ve kterém sklepě nebo zasypané stoce byla pohřbena tato soška? Proč se nám zachoval právě tento skleněný kalich a ne tisíce jiných, jemu podobných?

Čtěte také

U masivních kamenných úlomků byla cesta staletími o něco jednodušší, staří stavitelé je recyklovali. Desky s pohřebními nápisy, úlomky sloupů a hlavic, zdobené římsy i větší kusy soch byly většinou nalezeny a zabudovány do městských hradeb. A tak jako Římané recyklovali opuštěné domy nebo staré nekropole, tak zase později, v běhu staletí, noví stavitelé využívali  materiál z římských zdí. Občas se přitom vynořil zajímavý kus. Obří kamenné koleno. Torzo s nařaseným rouchem. Hlava bez nosu. Zdobená římsa. Ostatně i dnes můžeme pozorovat, jak z kusu zachovalého zdiva trčí kus zlomeného sloupu nebo podstavce. 

Vedle římských pamětihodností najdete v muzeu i hlavice románských a gotických sloupů s figurkami, několik reliéfů a kamenných hlav, ožvýkaných deštěm a větrem. Na dotek jsou pórovité, drsné jako kameny v moři.

Čtěte také

Ano, slyšíte dobře. I římskou mozaiku jsem si osahala, i čtyřmetrový neolitický menhir, rozbitý na čtyři díly, které jsou jen tak položeny na dlažbě v průjezdu muzea. Prsty jsem obtáhla jemný reliéf rohaté hlavy, možná keltského boha Cernunna. Kustod přitom seděl v pokladně, kamera tu nebyla.

Asi bych se neměla veřejně přiznávat k něčemu, co zakazuji vlastním dětem. Ale sahat na opracované kameny je pokušení, jemuž nemohu odolat. I když už při tom nemám husí kůži a mravenčení po těle jako v dětství, ten pocit je stále velmi vzrušující. Jako bych přesáhla celá staletí nebo tisíciletí a spojila se s dávno žijícími lidmi v jediném dotyku. 

Kontemplovat předměty pohledem je jedna věc, ale hmatat jejich hladkost nebo drsnost, výčnělky, prolákliny, teplo nebo chlad, je věc úplně jiná. I proto miluji starodávná muzea, jako je to v Die.

autor: Magdalena Platzová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...