Bible jakožto skutečnost a mocnost kulturní. Stať lingvisty, pedagoga a literárního historika Alexandra Sticha

8. duben 2023

V textu s názvem Bible jakožto skutečnost a mocnost kulturní se Alexandr Stich zabývá nejrůznějšími aspekty vlivu Písma svatého na náš svět: „Ať chceme, nebo nechceme, jsme kultura biblická, a to už asi tak po dvanáct století.“ Poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Účinkuje: Jiří Hromada
Připravil: Petr Turek
Režie: Lukáš Hlavica
Natočeno: 2013

Lingvista, redaktor, pedagog, editor a literární historik Alexandr Stich (10. 3. 1934 – 26. 1. 2003) patřil k vzácným osobnostem, jimž hluboké a široké vzdělání nezpůsobilo profesní „slepotu“. Ti, kdo měli to štěstí a tu čest se pohybovat v jeho blízkosti, na něho vzpomínají jako na moudrého debatéra, znalce Bible i díla Bohumila Hrabala, na vtipného komentátora věcí vezdejších i jako na vášnivého milovníka jízdy na kole. Stichova bibliografie čítá na 300 položek, jejichž pojítkem je zájem o jazyk, jeho užívání a kulturu, lingvoliterární vztahy, hledání zapomenutých hodnot a jejich nové zařazení do procesů současného světa.

autor: tur
Spustit audio

Související