Alena Zemančíková: Poučný příběh z Kentu

11. říjen 2019

Na příběh, který budu vyprávět, jsem narazila náhodou. Ve starobylé vesnici Hernhill v anglickém Kentu je krásný kostel a před ním na hřbitově pamětní kámen se slunečními hodinami.

Připomíná se jím několik mrtvých, kteří padli v posledním selském povstání roku 1837. V kostele si člověk může koupit brožurku, která kvalifikovaně líčí pozadí i následky působení vůdce rebelie.

Čtěte také

John Thom, narozený v roce 1799, zavedl v rodném Cornwallu prosperující obchod s vínem. Roku 1827, v témže roce, kdy se jeho obchod těšil největší prosperitě, byla jeho matka, jíž byl hluboce oddaný, zavřena do blázince, kde zemřela. Johnu Thomovi jako by se svět obrátil vzhůru nohama: jeho obchod vyhořel a on sám propadl duševnímu zmatku, v němž se vydal do Liverpoolu, kde zmizel.

Kam, to se s určitostí neví, ale pravděpodobně na Blízký východ, kde získal vlivné přátele a okouzlující velkopanské způsoby. Používal smyšlená jména, mezi nimiž byl i titul Hrabě Moses Rotschild nebo Sir William Courteney, rytíř z Malty. V roce 1832 vystoupila jeho majestátní postava s vlajícími vlasy z lodi v přístavu Herne Bay. Vydal se do Canterbury, kde se ubytoval a okamžitě z balkónu oslovil obyvatele.

O čem řečnil? Volal po reformách. Prohlašoval, že by bylo lepší, aby Anglii vládlo 12 poctivých obchodníků, 12 poctivých farmářů a 12 chudých dělníků než aktuální směšný parlament. Okamžitě získal bezvýhradné obdivovatele.

Čtěte také

Maniakálně řečnil všude, kam přišel. Postavil se na obranu pašeráků, s jejichž činností neměl nic společného, křivě svědčil v jejich prospěch. Za to byl odsouzen k deportaci. Místo do Austrálie byl nakonec poslán do ústavu pro choromyslné, kde strávil pět let.

Jeho žena, kterou před lety zanechal beze zpráv v Cornwallu, tak dlouho usilovala o jeho propuštění, až ho dosáhla. Thomovo propuštění se však stalo počátkem katastrofy.

John Thom se prohlásil za vtělení Ježíše Krista, vytáhl po kraji s bochníkem chleba napíchnutým na tyči a s hesly Spravedlnost pro chudé! Spravedlnost pro bohaté! Ochranu pro vdovy, sirotky a utlačované! – a se zástupem věrných a za zpěvu náboženských hymnů se odebral do Bosendenského lesa. K potlačení povstání byli povoláni vojáci z Canterbury a nutno říci, že se chovali umírněně. John Thom byl však ozbrojen pistolemi a bez milosti střílel. Choval se, jako by byl nezranitelný.

Čtěte také

Vikář z Hernhill naléhal na povstalce, aby si uvědomili svou pomýlenost a vzdali se. Propukl boj, ve kterém John Thom padl. Jeho fanatická souputnice Sarah mu ještě omyla tvář s tím, že živá voda mu vrátí život, ale boje už byl konec. Mrtví byli položeni na mlat dvou stodol, jejichž majitelé tak přišli k obstojnému příjmu ze vstupného k podívané na mrtvoly.

Jeví se to jako šílená akce vedená schizofrenikem. Ale musíme si připomenout, že byla nepokojná doba velké chudoby a politického bezpráví, jehož mašinérie uvrhala venkovské rodiny do chudobinců, zatímco se rychle šířila průmyslová revoluce. Také si musíme představit, jak to asi vypadalo v anglickém blázinci té doby – být deportován do Austrálie bylo možná humánnější.

Tři vzbouřenci byli odsouzeni na šibenici, ale trest jim byl změněn na vyhnanství. Další dva dostali deset let nucených prací a zbytek byl označen za oklamané nevědomce. Mrtví byli pohřbeni, ale nevíme, kam, ani hrob Johna Thoma není znám.

Čtěte také

Brožura uvádí, že příběh by mohl být jen poznámkou pod čarou v učebnici sociálních dějin, nebýt neštěstí a ztrát, ze kterých se několik rodin a vlastně celá obec vzpamatovávaly po celé generace.

Zatímco jsem si četla brožuru, běžely v rozhlase nekonečné debaty na téma brexit. A pak se v televizi objevil Boris Johnson, vystupující z letadla po návratu z Ameriky, výstřední, s vlajícími vlasy, s úsměvem a uchvacující rétorikou.

Hledala jsem pořád nějakou paralelu k příběhu šíleného a charismatického vůdce Johna Thoma – a náhle se mi zjevila na obrazovce. Škoda, že si Británie z té zapomenuté příhody v Kentu ponaučení nejspíš nevezme.

Spustit audio