Petr Šrámek

moderátor
Moderuje ranní i odpolední vysílání Mozaiky.
03552966.jpeg

S Mozaikou jako moderátor spolupracuje od roku 2002.

Bohemista, redaktor revue Souvislosti. Působil na FF UK, nyní přednáší na DAMU a Technické univerzitě Liberec. Jako editor spolupracuje s řadou nakladatelství, například sestavil antologii básní pro děti „Nebe peklo ráj“. V Českém rozhlase pracoval jako redaktor-hlasatel zahraničního vysílání (1993), moderoval vysílání Vltavy (1995–96) i Prahy (1996–1998) a krom toho vždy rád kývne na příležitost podílet se na pořadech literárních nebo kulturně-publicistických.

Všechny články

Stránky