Miloš Rejchrt: Adamův seznam

21. únor 2020

Na dnešní den připadá podle Hesel Jednoty bratrské 19. verš z 1. knihy Mojžíšovy:

Čtěte také

„Když stvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor měl jméno podle toho, jak jej nazve.“

Od stvoření světa už uplynul nějaký čas a hodně se tohoto od té doby změnilo. Velmi dlouho jsme si my, lidé, podmaňovali přírodu, aby nás neohrožovala. Sotva mohlo někoho napadnout, že jednou se to obrátí a příroda bude ohrožena člověkem a že jeho vinou budou ubývat až i zanikat živočišné druhy.

Pakliže si náš prapraotec Adam v zahradě Eden zapsal do seznamu pojmenovaných zvířat například nosorožce bílého tuponosého, tak na nás je ho vyškrtnout, neboť v roce 2018 vyhynul. V České republice čeká na odpis 52 procent volně žijících ptáků, a není divu, však už vymizela spousta hmyzu, jak si všiml každý, kdo jezdil a jezdí autem a přední okno už umývat nemusí.     

Čtěte také

Bible tyto naše trampoty nepředvídá, ale přece jen určité pobídky k environmentální odpovědnosti z Bible vyčíst můžeme. Četli jsme, že člověk dostal za úkol pojmenovávat zvířata. Přidělením jména  vzniká vztah blízkosti až příbuznosti, pojmenovaní živočichové už nejsou pouhý biologický materiál vhodný k jídlu a k odívání. A je těch živých tvorů hodně a jsou rozmanití.

Biodiverzita sama probouzí vděčný údiv, kniha Jobova a některé žalmy opěvují rozmanitost a nádheru živé přírody. Jen se podívejte na tu krásu, na cypřiších hnízdí čáp, po skalách poskakují damani, v moři dovádí livjátan. Živá příroda už tím jak se jeví, sama svou pestrostí nám přináší útěšné poselství. Jen pohleďte na nebeské ptactvo a polní lilie, vyzývá své posluchače Ježíš, už to pohledění samo vám pomůže zbavit se zbytečných úzkostí a zahnat chmury.

Jenže nás dnes naplňuje úzkostí pohled na úbytek nebeského ptactva i polních lilií a chmury nám v nás vyvolává planetární klimatická změna. Jak tomu čelit?

Čtěte také

Asi nejdříve je třeba si připustit, že tento poplach není planý a trpělivě naslouchat lidem moudrým a vědoucím, jak to oni vidí a co navrhují. V biblické knize Kazatel je zmínka o městě ohroženém mocným nepřítelem. Mezi jeho obyvateli byl i jeden chudý, moudrý člověk, řekněme vědec, který mohl město zachránit, ale nezachránil, neboť jeho moudrostí ostatní pohrdli a všichni pak špatně dopadli. 

Rady, natož návody, jak zachovat nádheru a rozmanitost života na planetě Zemi, ve Svatých písmech nenajdeme. Určitě nás však Bible nabádá, abychom lidem moudrým a vědoucím naslouchali pozorně a nedali se zmást těmi, pro něž je všechno bohatství planety Země, včetně zvěře polní a ptactva nebeského jen surovinou k pěstování ekonomického růstu. Nedonutíme-li politiky, aby více dali na vědce než na byznysmeny, pak nám hrozí, že jmenný seznam živých tvorů, pořízený v zahradě Eden, bude seškrtán až k nule.

autor: Miloš Rejchrt
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.