Jan Bělíček: Také trans lidé mají své dějiny

24. únor 2022

V záplavě toho, co dnes nazýváme kulturními válkami, snad není více rozdělující a provokující téma, než práva trans lidí – tedy lidí, kteří se neidentifikují se svým biologickým pohlavím. Pro konzervativní kritiku jsou trans témata často jakýmsi výmyslem dekadentní a zkažené současnosti a výrazem toho, že je s naším nejnovějším vývojem něco zásadně v nepořádku.

Tak jako v jiných oblastech současného akademického bádání se ovšem i tady ukazuje, že dějiny trans lidí sahají hlouběji do minulosti a stojí za to se na ně podívat důsledněji.

Čtěte také

O něco takového se ve více než šestihodinovém podcastu Transistorie pokouší doktorandka anglofonní literatury a kultury Jamie Rose působící na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Podcast vznikl pod hlavičkou umělecké platformy Institut úzkosti a závěrečný díl byl odvysílán už před měsícem. O podcastu se ale mluví mnohem méně, než by si zasloužil – zvláště pak v zemi, kde o trans lidech a jejich historii víme docela málo.

Jak ale ukazuje samotná Jamie Rose v díle věnovaném sexuologii, nebylo tomu tak vždy. Československo mělo v 50. letech jednu z nejprogresivnějších legislativ, která – za splnění přesně daných podmínek – dokonce umožňovala tranzici (tedy změnu pohlaví). Česká společnost se nicméně v těchto otázkách od 50. let prakticky neposunula, a i proto by pro ni mohlo být důležité se s trans historií blíže seznámit. Třeba právě v podcastu Transistorie.

Čtěte také

Jeho příběh začíná už ve starověku a přes svět vikingských ság se dostává až k novému náhledu na slavnou Johanku z Arku. Podcast Jamie Rose se ovšem zaměřuje především na angloamerický svět. Podíváme se v něm na zdokumentované osudy trans lidí ve Velké Británii 18. a 19. století, ale také na sexuální a genderové normy panující na Divokém západě plném krvelačných kovbojů a zlatokopů. Ani zde nebylo všechno tak jednoznačné, jak bychom si asi představovali.

Do 20. století Jamie Rose vstupuje společně s nově se rodící vědeckou disciplínou, která v dobrém i špatném ovlivní osudy trans osob v nejmodernějších dějinách. Lidé jako Richard von Krafft-Ebing, Havelock Ellis nebo Magnus Hirschfeld sice svými výzkumy do veřejné debaty přinesli témata nebinární, fluidní genderové identity, ale zároveň o nich mluvili prizmatem patologického chování a v některých případech je vnímali až eugenickou perspektivou.

Čtěte také

Přesto se právě německý sexuolog židovského původu Magnus Hirschfeld v očích nastupující nacistické garnitury proměnil v jednoho z nejzávadnějších myslitelů tehdejší doby. Takřka okamžitě po nástupu k moci nacisté uzavřeli Hirschfeldův sexuologický ústav. Nechvalně proslulé jsou pak děsivé fotografie, na nichž členové NSDAP pálí knihy z jeho archivu.

Pro trans dějiny, a to především ty angloamerické, byla ovšem klíčová hlavně 60. léta 20. století a hnutí za občanská práva. Jamie Rose zmiňuje Stonewallské nepokoje v New Yorku z léta 1969, které jsou radikálním počátkem dnešních „pochodů hrdosti“. Jednalo se o první skutečně masivní protest americké queer komunity proti policejnímu násilí a šikaně, který se přelil v nepokoje v newyorských ulicích. Na pozadí těchto výbušných události v podcastu sledujeme vznik celé infrastruktury queer organizací ve Spojených státech a bohužel jasně vidíme, že ani zde nebyla pozice trans lidí úplně jednoduchá.

Čtěte také

Symptomatický je v tomto ohledu postoj takzvaného anti-trans feminismu, který se sice zformoval už v 70. letech minulého století, ale narážíme na něj v podstatě dodnes. Občas se nepřímo objevuje i v českých mediálních debatách. Třeba když se bavíme o necitlivých výrocích na adresu trans lidí ze strany slavné autorky Harryho Pottera.

Nejen kvůli tomu je dobré se do podcastu Transistorie zaposlouchat. Větší obeznámenost s historickým vývojem a kontextem některých zdánlivě nesmyslných sporů nás možná donutí trochu jinak uvidět věci, na které máme jasně daný názor. Především je pak asi dobré vidět v pohledu takzvaného „dlouhého trvání“ (tedy longue dureé) společenský fenomén, který řada lidí vnímá jako jakýsi podivný rozmar zhýčkané západní společnosti. Trans lidé tu byli odjakživa a je poučné se na dějiny podívat jejich očima. Podcast Jamie Rose vám dokáže srozumitelnou a zábavnou formou takový pohled zprostředkovat.

autor: Jan Bělíček
Spustit audio