J. D. Zelenka: Missa Omnium Sanctorum v podání Collegia 1704. Poslechněte si záznam koncertu

9. září 2023

V sobotu 9. září jsme se přenesli do opatského chrámu kláštera Kladruby. Majestátní trojlodí naplnily tóny Santiniho současníka Jana Dismase Zelenky a jeho Mše ke Všem svatým. Dílo zkomponované na sklonku skladatelova života zaznělo v podání Collegia 1704 a Collegia Vocale 1704 s dirigentem Václavem Luksem. Svátečním večerem provázel Lukáš Hurník.

300 let od úmrtí Jana Blažeje Santiniho na Vltavě

Záznamy koncertů

Mše Jana Dismase Zelenky ke cti všech svatých patří do cyklu tzv. Missae ultimae – posledních mší. Cyklus se dochoval nedokončený, práci na něm ukončila Zelenkova smrt. Mše ke všem svatým představuje monumentální dílo plné virtuozity, brilance i pečlivě vypracovaných a působivých fug. 

Klášter Kladruby u Stříbra

Benediktinský klášter v Kladrubech byl založen roku 1155 knížetem Vladislavem I. Za husitských válek byl pobořen a do dnešní podoby byl přestavěn Santinim v 1. a 2. třetině 18. století. Dominantou areálu je chrám Nanebevzetí Panny Marie. Monumentální trojlodní bazilika s transeptem je vyzdobená sochami Matyáše Bernarda Brauna, skříň varhan navrhl sám Santini a autorem nástroje je Leopold Burkhardt. V kostele stály i menší chórové varhany, které byly převezeny do kaple Všech svatých na Pražském hradě.

Spustit audio

Související