Dřevo a cín. Nový podcast Vltavy představí varhany v Santiniho chrámech

25. srpen 2023

Poznejte šest varhan v pěti chrámech geniálního architekta postavených na Vysočině a seznamte se s jejich zvukem od nejjemnějšího pianissima po nejzvučnější pléno ve varhanních improvizacích inspirovaných charakterem jednotlivých nástrojů i unikátním geniem loci. Podcast Vltavy startuje 1. září! Šest nástrojů od starých i současných mistrů varhanářů v Želivi, Humpolci, Žďáru nad Sázavou, Obyčtově a Horní Bobrové představují Alena Maršíková Michálková a Pavel Černý.

Čtěte také

Varhany jsou krásný nástroj a zároveň technicky mimořádně komplikovaný stroj. Mají spoustu ovládacích prvků se starobylými názvy a vyznat se v nich dá trochu zabrat. Zjednodušeně: každou klávesu reprezentuje jedna píšťala, a aby to nebylo tak jednoduché, tak na každou klávesu připadá více píšťal, podle toho kolik je ve varhanách různých zvukových barev zvaných rejstříky. Každou zvukovou barvu ve varhanách (rejstřík) tvoří opět zjednodušeně řečeno jedna řada píšťal stejné konstrukce, která jejich zvuku dodává jejich charakteristické zabarvení. Ty se zapojují do hry pomocí rejstříkových táhel nebo sklopek.

Čtěte také

Hlavní, prsní stroj – stroj je označení souboru píšťal ovládajícího se z jednoho varhanního manuálu. Hlavní stroj je nejsilnější a obsahuje principály a mixtury, z nichž se tvoří pléno. Prsní stroj je zvukově komornější a barevnější, umí také vytvořit pléno, ale je slabší a kontrastní k plénu hlavního stroje. Stroj je také zadní pozitiv – samostatná skříň s píšťalami vestavěná do zábradlí kůru.

Připravte se na podcast Dřevo a cín

Manuál – klávesnice pro ruce
Pedál – klávesnice pro nohy
Principál – hlavní rejstřík varhan, silný, zpěvný
Menzura – poměr šířky k délce píšťaly varhan, tajemství základní barvy jejího zvuku
Mixtura – malé píšťalky principálové menzury, dodávají lesk plénu
Pléno – zapojení principálů a mixtur do hry. Slavnostní zvuk
Hrací stůl – část varhan s klávesnicemi, může být vestavěn do skříně varhan nebo stát samostatně
Rejstřík – jedna řada píšťal shodné konstrukce. Každý rejstřík má jiný zvuk, jejich kombinacemi vytváří varhaník registraci, výslednou barvu hry
Rejstříkové táhlo nebo sklopka – zařízení umožňující zapojit jeden konkrétní rejstřík do hry

Spustit audio

Související