Vladimír Just: Dvě nesouvislá výročí?

28. srpen 2019

28. srpna je tomu 270 let, co se narodil Johann Wolfgang Goethe.

Říká se, že teprve Goethovým (a Schillerovým) Výmarem si prožily německé země svou, 300 let opožděnou, kulturní renesanci.

Čtěte také

Ale namísto podobných obecných soudů a ukládání epoch do zasklených vitrín, výročí každého klasika nejlépe uctíme tím, že si ho znovu přečteme (eventuálně zahrajeme v divadle). Že se skutečně zamyslíme nad tím, co dnes znamená Goethovo evropanství, co dnes goethovská „světová literatura“, co znamená jeho odpor proti vědeckému hnidopišství, jež se stará o tečku nad „i“ a ne o smysl věty.

A jeho tažení proti probouzejícím se démonům nacionalismu a národovectví, proti náboženským a stranickým fanatismům všeho druhu. „Jakmile chce básník působit politicky, musí se oddat nějaké straně, a učiní-li to, je jako básník ztracen; musí říci sbohem svému svobodnému duchu a přetáhnout si místo toho přes uši čapku zabedněnosti a slepé nenávisti.

Básník bude jako člověk a jako občan milovat svou vlast, ale vlastí jeho tvorby je dobro, pravda a krásno, jež není vázáno na žádnou konkrétní provincii. A co to znamená milovat svou vlast? Jestliže básník celý život usiloval bojovat proti předsudkům, odstraňovat úzkoprsé názory, osvěcovat ducha svého národa, očišťovat jeho vkus a zušlechťovat jeho smýšlení: co lepšího měl činit, jak působit vlastenečtěji?“

Čtěte také

Máte pocit, že tato slova se zrodila v roce 1832 – anebo 2019? A co tyto 200 let staré postřehy o naší dnešní nenažranosti a antropocentrismu: „Člověk považuje sama sebe za jediný cíl stvoření. Zmocňuje se rostlinného i zvířecího světa, a polykaje ostatní tvory jako vhodnou potravu, poznává svého Boha a velebí jeho dobrotivost. Krávě bere mléko, včele med, ovci vlnu a dávaje věcem účel prospěšný sobě, domnívá se, že k tomu účelu byly také stvořeny.

Nechť si dál uctívají tohoto Boha, já se však modlím k tomu, který vložil do světa tolik tvořivé síly... Neboť i Slunce je zjevením Nejvyššího, a to tím nejmocnějším... Modlím se v něm k světlu a plodivé síle boží, jíž jedinou žijeme, jednáme a jsme, a všechny rostliny a zvířata s námi.“

Ve vztahu k přírodě, jíž se cítil být součástí, nikoli pánem, předstihl Goethe dobu o několik století. A teprve to naše, jež pilně pracuje na záhubě všeho živého, mu dává, byť opožděně, za pravdu.

A do třetice se mi Goethe před několika dny vybavil v souvislosti s jiným výročím. Letos v srpnu uplynulo přesně 20 let od blokády Trojmezenského pralesa v oblasti Plešného jezera.

Čtěte také

Blokádu nevyhlásili žádní „ekologičtí aktivisté“, jak tehdy i dnes oblíbenou zkratkou mystifikují veřejnost média; k mírumilovné občanské neposlušnosti vyzvalo pět významných přírodovědců a lesních odborníků, z nichž bohužel už dnes žije jediný. Zasluhovali by si proto postavit stejně vysoký pomník, jaký ční nad jezerem k poctě Adalberta Stiftera, neboť zachránili prales, v němž, slovy Stifterovými: „Bije srdce lesa“.

Dnešní výbuch zeleně v místech blokády jim dodatečně dává za pravdu. Kůrovec řádí všude jinde, než zde. Tehdy jsem byl i já laik, stejně jako ti přírodovědci, ze situace zoufalý. A tak jsem napsal dopis řediteli sousedního Bavorského národního parku dr. Biebelrietrovi, k němuž jsem s obdivem vzhlížel, aby mi přiblížil jejich koncepci.

A on mi odpověděl: „Všechno se více či méně dá ohnout, všecko kolísá a dá se s tím více či méně smlouvat; příroda však nerozumí žertu, příroda vždycky má pravdu, a chyb a omylů se o ní dopouští vždy člověk.“ (Eckermann: Rozhovory s Goetherm, 1829). To, že její pravdu, např. že odmítá smrkovou monokulturu, neumíme přečíst, není její chyba.

autor: Vladimír Just
Spustit audio