Václav Vokolek: Létající kameny

1. srpen 2019

Na Božím kameni nad Strakonicemi, zdánlivě vysoko nad okolním světem, si připomeneme pověst o Merlinovi a létajících kamenech.

Začíná tím, že kouzelník Merlin vyzval krále Ambrosia, aby do jihoanglického hrabství Wiltshir přemístil z irského pohoří Killaru Tanec obrů, což byl obří kamenný kruh. Jenomže jak? A proč by měl král Ambrozius takovou spoustu kamenů vlastnit? Na tohle proč dovedl Merlin jasně odpovědět:

Václav Vokolek: Cesta na horu Karmel

Barokní perla - kostel Maková

Ve staré čínské literatuře co chvíli narazíme na půvabný moment – možnost, jak vstoupit do obrazu. Do obrazu krajiny samozřejmě.

„V těch kamenech je tajemství a uzdravující síla proti mnohým bolestem a chorobám. Obři pradávných dob je přinesli z nejvzdálenějších končin Afriky. Není mezi nimi ani jediného kamene, který by neměl kouzelnou moc.“

A Merlin také způsobil, že se obrovské kameny kouzlem zvedly a dolétly do Anglie. Ale kameny, spíše kamenné stavby, létaly i v křesťanských časech…

Jedno z největších poutních míst křesťanů je italské Loreto. Sem se také kdysi podle legendy přenesly kameny, spíše celá stavba, dokonce přes moře. Hybatelem kamenů nebyl žádný kouzelník, ale andělé. Přenesenou stavbou byla proslulá Santa Casa. Tady Marii zvěstoval anděl, že se stane Matkou Boží, odtud odešla s Josefem do Betléma, sem se patrně po smrti svého syna vrátila a zde zemřela.

Václav Vokolek: O smyslu křížových cest

Křížová cesta v Jiřetíně pod Jedlovou

Jarní krajina je sváteční, poznáme to, jen do ní vstoupíme. Procházet krajinou, která ještě ukrývá svou zeleň, v hloubce úvozových cest se ještě bělají zbytky sněhu, znamená očekávat každoroční zázrak, každoroční zrození života a světa.

Po smrti Panny Marie se její chudičký domek stal uctívanou relikvií. Když Palestinu opustilo křižácké vojsko, domek andělé zázračně přenesli přes moře do Evropy. Nejprve do Tersata u Rjeky. Neposedný dům se u dalmatského města dlouho nezdržel. Za tři roky ho z neznámých důvodů andělé přenesli přes Jadran do lesa, který údajně patřil jakési Lauretě. Odtud pochází pojmenování domu Lauretana.

V jiných legendách se říká, že pojmenování je odvozeno od vavřínového háje. Vavřínu se totiž latinsky říká laurus a zmíněnému vavřínovému háji Laurentum. Tady ale Svatý domek nebyl v bezpečí, v okolí řádili loupežníci, a tak se stavba zase vznesla a roku 1295 se Mariin domek konečně dostal do Loreta. Jenomže andělé položili svatý domek na pozemek dvou znesvářených bratří. Ti se hned „se zbraní v ruce začali o zázračnou stavbu přít a tak vzlétla svatyně do výše a spustila se na veřejném pozemku o dvě stě metrů dál.

Václav Vokolek: Potkat se s anděly

Kaplička svatého Václava, Dvorce

Občas je dobré vydat se za přeludem. Každý, kdo jede vlakem z Prahy do Lysé nad Labem, nebo opačně, zahlédne u trati na necelou vteřinu podivné zjevení.

Chudý domek byl pár století ukryt v nádherné mramorové kapli, nazývá se mramorový obal, s množstvím reliéfů a soch vážící se k životu Panny Marie i přenesení domku. Byla postavena podle návrhu architekta Bramanteho a i tu pohltil nádherný dóm, v jehož středu se doslova ztrácí. A tak přenesený chudý domek z Nazaretu je obklopen bohatstvím a nádherou. Ostatně i zázračně přenesené kameny ve Stonehenge jsou oploceny, obklopeny obřími parkovišti, prodejnami suvenýrů a restauracemi. To vše svědčí o tom, prostý zázrak lidem nestačí.

autor: Václav Vokolek
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.