Problematika chudoby a její výzkum

28. listopad 2012

Český rozhlas 3-Vltava se připojuje k mediálnímu projektu, který spoluorganizuje Evropská vysílací unie – EBU s cílem upozornit na problémy spojené s chudobou.

Jana Olivová se po telefonních linkách ptala na chudobu a problémy, které s ní souvisí, profesora Tomáše Sirovátky a docenta Tomáše Katrňáka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde se tomuto tématu dlouhodobě věnují. Profesor Sirovátka, který je zároveň vedoucím Institutu pro veřejnou a sociální práci zmíněné fakulty, zdůrazňuje, že spolupracují také s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí.

V rámci mediálního projektu EBU, jehož cílem je upozornit na problémy spojené s chudobou, pokračoval rozhovor na téma, jak se chudoba definuje a zkoumá. Jana Olivová se zeptala profesora Tomáše Sirovátky z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, jak je na tom z tohoto hlediska Česká republika.

Chudoba ve světě i v české společnosti, její příčiny a podoby, nejohroženější skupiny obyvatel – to jsou jen některé z otázek, kterým se dlouhodobě věnují odborníci z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeden z nich, docent Tomáš Katrňák, se mimo jiné zabývá tématem stratifikace společnosti, jejího rozdělení na sociální třídy. Podle jeho slov patřila naše republika historicky mezi velmi rovnostářské společnosti, což se ovšem po roce 1989 postupně změnilo.

autor: Jana Olivová
Spustit audio