Přehled pražského ptactva i příběh ornitologa. Mimořádná publikace připomíná minulost, ale tehdejší průzkum důsledně dovádí do současnosti

25. leden 2024

Na práci uznávaného československého ornitologa Veleslava Wahla navazuje a jeho život připomíná rozsáhlá publikace Pražské ptactvo 1800–2020 s podtitulem Ptáci – město – příběh hrdiny, kterou vydala Revolver Revue a Česká společnost ornitologická.

Obsáhlý svazek přináší a podstatně rozšiřuje pozoruhodné ornitologické dílo Veleslava Wahla (1922–1950), ale také přibližuje jeho osud coby odbojáře proti dvěma totalitám, který za své přesvědčení zaplatil životem. „My jsme si hned na začátku řekli, že jeho osudy v publikaci připomeneme volnějším formátem historické eseje. Vycházeli jsme ze vzpomínek jeho manželky, reflektujeme období nacistické okupace, ale nejvíc pramenů máme v době mezi lety 1945-49 před jeho zatčením i po něm. Jsou tam výslechové protokoly, materiály ze soudů, jsou tam Wahlovy dopisy na rozloučenou nebo zoufalý leč nevyslyšený apel na omilostnění od jeho matky a babičky, který napsaly Klementu Gottwaldovi…,“ líčí historik Jakub Hošek.

Pražské ptactvo 1800–2020 s podtitulem Ptáci – město – příběh hrdiny

V jednom svazku je zahrnuto v jistém smyslu několik knih najednou: Těžištěm je jeho práce Pražské ptactvo, ve které v polovině 40. let 20. století knižně dokumentoval a komentoval stav i prostředí ptáků v hlavním městě. „Původní texty jsme nechali prakticky nedotčené, jen jsme udělali drobné pravopisné úpravy a opravy názvů lokalit. Nechali jsme i staré názvy ptáků, ač některé se od té doby změnily, protože jsou tam hned vedle nové texty. My jsme k tomu zrcadlově napsali kapitoly tak, jak je to v Praze s ptactvem dnes, jak si Wahl i přál, aby to bylo doplněno a vylepšeno, ačkoli nemohl tušit, že to vyjde až po tak dlouhé době,“ vysvětluje ornitolog Petr Voříšek.

Pražské ptactvo 1800–2020 s podtitulem Ptáci – město – příběh hrdiny

Jak vznikl koncept publikace s podtitulem Ptáci – město – příběh hrdiny? Je určena spíše pro ornitology, pražské milovníky přírody nebo pro zájemce o historii? Do jakých částí je kniha rozdělena? Kdo byl Veleslava Wahl a jak se dostal k ornitologii? Jak se v rámci odboje jak proti nacismu, tak proti komunismu stal tento ornitolog hrdinou z podtitulu knihy? A jaké materiály k jeho životnímu příběhu najdeme v knize? Jak byla koncipovaná jeho publikace Pražské ptactvo, která tvoří základ nové knihy, který se v aktuálním svazku ovšem mohutně rozrostl? Co ukazuje část s fotografiemi pražských lokalit od Karla Cudlína? O tom jsme si povídali se dvěma z kolektivu autorů, ornitologem Petrem Voříškem a historikem Jakubem Hoškem.

Poslechněte si unikátní web ČRo s ukázkami ptačích hlasů.

Pražské ptactvo 1800–2020 s podtitulem Ptáci – město – příběh hrdiny

Spustit audio

Související