Osudy Evy Stehlíkové

13. srpen 2019

V pondělí 12. srpna 2019 zemřela Eva Stehlíková. Rozhlasové vzpomínky této znalkyně antického a středověkého latinského divadla, originální vědecké osobnosti i ženy se smyslem pro humor, realitu a dějinnou perspektivu jsme zaznamenali ve vltavských Osudech. Poslechněte si je on-line.

Eva Stehlíková byla (podle slovníkového hesla) klasická filoložka, překladatelka a teatroložka, profesorka pražské Karlovy univerzity a Masarykovy univerzity v Brně. Zabývala se především antickým a středověkým divadlem a moderními inscenacemi řeckého a římského dramatu. Slovník ovšem už neuvádí, že kromě toho se neúnavně věnovala studentům a všem, kdo se zajímají o divadlo a kladou otázky po jeho podobě a smyslu. Ve svém oboru byla znalkyní světového formátu a také díky tomu je dnes česká divadelní věda v živém kontaktu se zahraničními univerzitami a vědeckými pracovišti.

Eva Stehlíková: „Antiku máme hrát jen tehdy, když máme co říct“

Divadlo v Epidauru

Česká klasická filoložka a teatroložka Eva Stehlíková se ve Slově o divadle zamýšlí nad současným uváděním antických dramat na českých jevištích. Část pořadu je také věnována také aktuálnímu projektům a inscenacím antického dramatu, které uvádí například A Studio Rubín nebo Soubor Tygr v tísni.

Jako jedna z mála ve své době vystudovala latinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Řadu let pracovala v Ústavu pro klasická studia v Československé akademii věd, později v Akademii věd České republiky. Od roku 1994 přednášela antické a středověké divadlo na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přeložila z latiny Senecovy tragédie Faidra a Král Oidipus, Plautovy komedie, Catullovy verše, ze starořečtiny Menandrovy komedie a Euripídovu tragédii Trójanky. S Karlem Hubkou a Josefem Topolem se podílela na překladu Euripídovy tragédie Ifigenie v Aulidě.

Studenti divadelních oborů a inscenátoři her jak autenticky starověkých či takových, které si v antice berou témata a inspiraci, vyhledávali radu a odbornou pomoc Evy Stehlíkové, povzbuzováni jejím přátelským a kolegiálním přístupem ke každému tvůrci a k lecjakému experimentu. Po roce 1990 napsala moderní dějiny antického divadla a pro odborná periodika i divadelní programy dlouhou řadu studií o nejrůznějších aspektech antického divadla a jeho odkazu.

Méně jsme znali Evu Stehlíkovou jako znalkyni divadla středověkého a také jako vykladačku moderní literatury, Juliem Zeyerem počínaje a konče u současných názvuků antických témat. Eva Stehlíková vyprávěla v Osudech o svém životě s divadlem jako živým, proměnlivým a neustále žhavým uměním, které má sílu a schopnost odrážet dobu. Její osudy jsou příběhem života originální vědecké osobnosti i ženy se smyslem pro humor, realitu a dějinnou perspektivu.

Připravila: Alena Zemančíková
Technická spolupráce: Jan Brauner

Spustit audio