Navždy Antonín Dvořák: V radosti i utrpení, obdivující i obdivovaný

12. květen 2024

Kdo ze skladatelů obdivoval Antonína Dvořáka a koho si považoval on samotný? Na to částečně odpoví sedmidílná série Poledních koncertů, která sleduje také události, jež se přihodily po ohlášení náhlé smrti Antonína Dvořáka 1. května 1904. 

Velkolepost následných smutečních obřadů v Praze snese srovnání s nejvýznamnějšími státními pohřby. V hvězdné interpretaci uslyšíme tedy nejen Dvořákovy symfonie, koncerty, písně i komorní hudbu, ale také díla jeho předchůdců a v nejlepším smyslu slova následovníků.

Velký obdiv vyjadřoval Antonín Dvořák Franzi Schubertovi: „Ve většině svých děl je Schubert jedinečný v melodii, rytmu, modulaci i instrumentaci, ale z formálního hlediska je nejpůvodnější v písních a drobných klavírních skladbách“. Vzájemná náklonnost, úcta a vědomí jisté tvůrčí spřízněnosti byly rozhodující pro silné, celoživotní přátelství Antonína Dvořáka a Johannesa Brahmse.

Antonín Dvořák s rodinou v New Yorku, 1892

Mezi ty, kteří náhlou ztrátu Mistra, jak byl Dvořák oslovován, pociťovali nejpalčivěji, byl jeho zeť Josef Suk a symfonie Asrael je toho přímým důkazem. Kdo trvale obdivoval dílo Antonína Dvořáka, jeho melodické nápady a jejich bohatost, byl Leoš Janáček. Znali se třicet let a byli vždy jeden pro druhého. Co spojovalo s Dvořákem už o tolik let mladšího Bohuslava Martinů? Nejen americká zkušenost, ale rozhodně také silný příklon k písňové a symfonické hudbě.

„Chci zdejší mladé skladatele upozornit na písně černošské a přiměti je, aby je přijali za základ svých skladeb“, prohlašoval v New Yorku Antonín Dvořák, který obdivně naslouchal violoncellovému koncertu Victora Herberta, aby pak vytvořil ten svůj. Zahraje jej Natalia Gutman. Stovky sólových a orchestrálních hráčů, pěvců a dirigentů stále obdivují Dvořákovu hudbu. V závěrečném díle Poledních koncertů to bude Martina Janková, Magdaléna Kožená, Jan Martiník, ale také např. Clevelandský orchestr, který zakončí sedmidílný cyklus Novosvětskou symfonií.

Spustit audio

Související