Miloš Rejchrt: Vděčnost má přednost

3. leden 2019

„Narodit se ve Švýcarsku není důvod k hrdosti, nýbrž k vděčnosti,“ tak to nedávno napsal Gerhard Schwarz, komentátor listu Neue Zürcher Zeitung.

Potěšil mne tím, neboť z národů ač jsme různých, prožíváme svůj vztah k rodné zemi podobně.

Předesílám, že pocity vlastenectví se nechávám občas unášet i já, například českou státní hymnu poslouchám někdy v pozoru a s pohnutím. Jsem ale rád, že se neujala její druhá sloka opěvující “Čechů slavné plémě“, a že jsme  zůstali u sloky první, tedy u nenapadnutelného popisu přírodních krás typických pro krajinu mírného klimatického pásma. Tuto zdrženlivost vítám, však Čechu plémě se dokáže chovat i velmi neslavně.

Miloš Rejchrt: Adventu sluší svíce

Adventní věnec

„Lepší než proklínat tmu je zažehnout svíci.“ Kdo tento výrok vyslovil či zapsal jako první, to dohledat nelze.

Jestli se ale nemýlím, ani ve chvílích velkého zklamání a velkého rozčílení ze mne nevypadl výrok „stydím se za to, že jsem Čech“. Za to, kde jsem se narodil, nemohu, a tak se za to ani nestydím. Při inventuře svých citů ale zjišťuji, že v sobě nechovám ani žádnou národní hrdost.

Pociťuji však vděčnost, a jak jdu do let, se stále větší vděčností a láskou vzpomínám na  vzácné muže a ženy, od nichž jsem směl ledacos dobrého převzít, ponejvíce ve své rodné zemi. Také ale od přátel ve Švýcarsku, kde jsem pobýval jako student, jsem toho hodně převzal; kromě jiného objev, že existuje i vlastenectví laskavé, které nikým nepohrdá a je neokázalé, spíše v srdci než na jazyku.

Ranní úvaha Miloše Rejchrta: Kdo miluje, zdrobňuje (Úvaha dušičková)

02758007.jpeg

Už jako dítě jsem oceňoval, že na přelomu října a listopadu se potemnělé hřbitovy proměňují v zahrady plné světel.

Slovo hrdost mi zní podezřele asi i proto, že v Bibli kralické, která mne doprovází po celý život, se vyskytuje pouze jedna zmínka o člověku hrdém, a tímto přívlastkem je dotyčný ohodnocen jako nesnesitelný nafoukanec, vysmívající se všemu a všem (Přísloví 21,24).

Ve staré češtině byla hrdost něčím ještě odpudivějším než pýcha, za níž, jak víme opět z Kralické bible, přichází zahanbení (Přísloví 11, 2). Časy se mění a s nimi i jazyk, a tak slovo hrdost dnes označuje vlastnost spíše žádoucí, ba připouští se i být na něco pyšný. Přece jen ale je slovo hrdost obtěžkáno významy spornými, a proto se mu raději vyhýbám.

Ranní úvaha Miloše Rejchrta: Lepší než před čtyřmi roky

Vlajky na billboardech

„Po celý svůj život je dnešní člověk sváděn, aby se vzdal důvěry ve vlastní myšlení.

Výzvy k větší národní hrdosti jdou zcela mimo mne. Nechci si totiž připisovat zásluhy, které nemám a chlubit se cizím peřím. Jistě i já patřím do historického společnosti Čechů a Češek, z nichž někteří vykonali dobré a krásné dílo a dosáhli i světového uznání. Jenže Novosvětskou symfonii jsem já nesložil, nevymyslel jsem slovo robot a ptydepe, ba ani kontaktní čočky nevynalezl.

Když mi někdo zvláště v cizině připomene, že ví o úspěších mých krajanů a cení si jich, je mi dobře a užívám si toho, že paprsek jejich slávy padl i na mne. Leč i v tomto případě před slovem hrdost dávám přednost slovu vděčnost. Na překladatele Bible kralické nejsem hrdý, ale jsem za ně vděčný, stejně jako za Antonína Dvořáka, Ottu Wichterleho, Karla Čapka a Václava Havla, abych jmenoval alespoň některé z množiny těch, mezi nimiž domov můj. A moc bych si přál, aby i ti, co přijdou po nás, mohli být vděčni za to, kde se narodili.

autor: Miloš Rejchrt
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.