Miloš Rejchrt: Adventu sluší svíce

17. prosinec 2018

„Lepší než proklínat tmu je zažehnout svíci.“ Kdo tento výrok vyslovil či zapsal jako první, to dohledat nelze.

Je ale možné vzpomenout na vzácné osobnosti, které zažíhání světélek v potemnělém světě názorně předvedly. Jednou z nich byl v 19. století luterský teolog Johann Hinrich Wichern. Než aby proklínal systém, který zavinil nárůst kriminality mládeže v průmyslových velkoměstech, založil u Hamburku výchovný ústav a problémovým dětem a mladistvým se osobně věnoval.

Kromě jiného vděčíme tomuto zakladateli evangelické sociální práce v Německu též za drobný vynález, jehož dobrodiní užíváme dodnes. O adventu se chovanci ústavu pana ředitele až do omrzení vyptávali, kdy už budou Vánoce. I uložil jim pan ředitel v rámci pracovní terapie, aby z kola od vozu zhotovili jakýsi závěsný kalendář, a svíčky na něm  postupně rozsvěcované oznamovaly, že čas se naplňuje a kolik dní do Vánoc ještě zbývá.

Miloš Rejchrt: Dočasný kůň a věčný jezdec

David Černý: Kůň

Jednoho dne se v dolní části Václavského náměstí objevila jezdecká socha.

Tak vznikla v roce 1839 první verze adventního věnce. Asi o 20 let později byl tento výrobek vylepšen obalem z jedlových větviček. V domácnostech u Wichernových přátel se zelený lustr ujal, ale z praktických důvodů poněkud zmenšený, se svíčkami pouze na neděli. Zanedlouho se stal adventní věnec samozřejmou součástí předvánočního folklóru bez hranic.

Úspěch  produktu z přidružené výroby Wichernova diagnostického ústavu je vysvětlitelný tím, že se takříkajíc trefil do poptávky. My lidé se poptáváme po naději, a adventní věnec princip naděje vystihuje. Naděje obrací naše konání a vyhlížení k tomu, co teprve přijde a ujišťuje nás, že i drobné činy, ba i slova a city, pokud plynou z pravdy a lásky, mají smysl.

Trpělivé čtyřnedělní rozžíhání svíček je pro naše srdce znamením, že světla přibývá. Dny se ještě krátí, ale objevuje se protipohyb, nenápadný, zřetelný jen tomu, kdo si ho chce všimnout a kdo se k němu přidá. Všechnu temnotu rozsvícená svíčka nezdolá, ale alespoň  malý kousek světa kolem ní vypadá jinak.

Miloš Rejchrt: Švýcarský příklad

násilí - sexuální násilí - znásilnění - domácí násilí

„Budeš dychtit po svém muži, on ale bude nad tebou vládnout.“ Tak promluvil Bůh k Evě těsně před tím, než ji i s Adamem vyhnal z ráje.

Nemají to ale plamínky svíček v dnešním světě snadné, Tmu zvládnou, tu dokonce potřebují, aby vynikly. Jsou ale bezbranné vůči přesile předvánočního oslňování. Však smrk na Staroměstském náměstí v  Praze zdobí letos 121 tisíc diod a dvanáct kilometrů kabelů.

Není ani kam odvrátit zrak, všude něco svítí a bliká, do toho z obchodů a tržišť zní směs českých koled a globalizované vánoční muziky. Tichá noc už nastala, Kristus Pán se narodil, ba i tři králové k nám s předstihem vyrazili. Už nic neočekáváme, nic nevyhlížíme, všechno už je tady a my jsme tím vším zavaleni, oslepeni a ohlušení.
 
Advent, útěšné očekávání Kristova příchodu do světa i do duše, býval kdysi obdobím ztišení. Už dávno není. Proklínat konzumní společnost je ale málo platné. To už je lepší z ní alespoň na chvíli odejít, nejlépe někam mezi lesní velikány nespoutané elektrickými kabely a nasvícené jen nebeskými světelnými zdroji, a vnímat jejich nekomerční šum. Nu a potom se uchýlit do přítmí domova, tam všechny přístroje na výrobu hluku a oslňování vypnout a zapálit si doma adventní svíci.

autor: Miloš Rejchrt
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.