Karel Hvížďala: Světoobčan č. 1

10. prosinec 2018

Je tomu právě 70 let, co americký herec z Brodwaye Garry Davis v roce 1948, po té, co zažil jako pilot bombardovacího letadla během druhé světové války, se zřekl amerického cestovního pasu a prohlásil se za Světoobčana č.1, a tím pomohl prosadit to, čemu dnes říkáme lidská práva.

Autory ale byli dva Kanaďané, dva Francouzi a jeden Číňan, v jejichž čele stála Američanka Eleanor Rooseveltová.

Učinil tak jako herec skandálním vystoupením na zasedání OSN: nejprve se přemístil do jejich sídla přátelsky podporován intelektuály, anarchisty, odbory, umělci a různými aktivisty, jako byli tehdy surrealista André Breton či spisovatel Albert Camus.

Dne 18. listopadu 1948 se Garry Davisovi a jeho přátelům podařilo si zajistit přístup na zasedání akorát v době, kdy hovořil jugoslávský delegát. V ten okamžik se na galerii vztyčil Davis a začal předčítat hlasitě prohlášení, které začalo slovy: Delegáti, já přerušuji vaše zasedání jménem světového občanstva, které tu bohužel není zastoupeno... Víc toho nestačil říct, protože byl umlčen a odveden.

V době, kdy byl ve vazbě, vydali autoři prohlášení, v němž žádali zřízení světové vlády s odůvodněním, že současní zástupci suverénních států lidi rozdělují a vedou je k sebezničující válce. Zatímco OSN v době studené války bylo rozpolceno v otázce lidských práv, v Paříži, Bruselu a Londýně se lidé na podporu Davise vydali do ulic.

Když byl Davis 3. prosince propuštěn z vazby, vystoupil veřejně před třemi tisíci lidmi v Paříži, a o pár dní později již tamtéž hovořil údajně až před 19 tisíci lidmi. V Americe se demonstrovalo před budovou OSN.

Tlak občanů byl tak veliký, že 10. prosince byla schválena Všeobecná deklarace lidských práv. Má 1300 slov a vejde se na jednu stránku formátu A4. Schválilo ji 48 států a osm jich bylo proti, mezi jinými i Československo spolu s dalšími východními zeměmi, Jihoafrickou republikou a Saudskou Arábií.

Bohužel ale dodnes se tato pravidla nedodržují podle posledních údajů v 90 v zemích. Stačí si připomenout Guantanamo, mučení, masové sledování občanů, zabíjení lidí pomocí dronů atd., což se nepodařilo zastavit žádnému z amerických prezidentů a za Donalda Trumpa si něco takového nedovede už skoro nikdo představit.

A totéž platí i o právu na stejnou odměnu za stejnou práci či o rovnoprávnosti mužů a žen. Naopak je zřejmé, že v době globalizace je situace v některých aspektech ještě horší než koncem minulého století, a to nejen v Americe, ale i v Maďarsku, Turecku, Rusku a v řadě dalších zemí.

Garry Davis zemřel v roce 2013 a do té doby bylo vydáno asi 500 tisíc symbolických světových pasů.

Spustit audio