Jan Čep: Dojmy z Anglie

01065882.jpeg

Nejranější cestou českého prozaika Jana Čepa "do Evropy" byla roku 1923 prázdninová studentská výprava do Anglie. Mladý posluchač filozofické fakulty Karlovy univerzity Jan Čep, člen anglického semináře prof. Viléma Mathesia, se na britské ostrovy vydal se třemi svými studentskými kolegy. Byl to stipendijní zájezd do letního tábora Ymky na ostrůvku Sheppey v jižní Anglii na okraji deltového ústí Temže. Odjížděli 10.července přes Německo a Holandsko, odtud lodí a z folkestonského nádraží vlakem do Londýna. Koncem srpna se vraceli stejnou cestou zpátky. Pro venkovského studenta to tehdy musel být mimořádná událost a ze své cesty vytěžil mladý vysokoškolák svou nejrozsáhlejší literární práci. Reportáž z cesty do Anglie pod názvem Anglické dojmy publikoval na pokračování v beletristické příloze Moravskoslezského deníku od 21.dubna do 9. května 1924 a až v roce 2007 ji knižně publikovalo šternberské nakladatelství Sternberg pod názvem Dojmy z Anglie. Připravila Jana Doležalová a uvádíme v rámci celoročního vltavského projektu Britský rok.