Petr Veber

hudební redaktor
Podílí se na přípravě hudebního vysílání stanic Vltava a D-dur.
03054704.jpeg

Podílí se zároveň sám autorsky na vysílání koncertních přenosů a záznamů a na pořadech Rondo, CD Laser, Matiné, Duchovní hudba a Odpolední koncert, připravuje rozhovory, průvodní a propagační texty a publicistické pořady, zapojuje se do ohlasů na aktuální dění a tvoří a moderuje hudební bloky pro vysílání stanice D-dur. Je novinářem, hudebním a operním kritikem, autorem textů o hudbě a hudebnících, spolupracovníkem měsíčníku Harmonie, Týdeníku Rozhlas a deníku Hospodářské noviny.

Narozen v roce 1960. Vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Před příchodem na stanici Vltava, do jejíhož vysílání externě přispíval pořady Rondo a CD Laser, byl v letech 1984 až 2007 zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života. Rád za ní cestuje a rád ji poslouchá.

Všechny články

Stránky