Grandhotel. Premiérová četba z románu Jaroslava Rudiše v podání Petra Stacha

Román Grandhotel (nakl. Labyrint, Praha 2006) s podtitulem „román nad mraky“ vypráví příběh třicetiletého outsiderského samotáře Fleischmana. V životě se mu nedaří: nikdy nic nedokázal, nikam se nevydal ani nedostal, neměl žádnou známost. Rozumí však mrakům, tlakovým výším, nížím a směrům větru. Premiéru poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Vzhledem k charakterům postav obsahuje rozhlasová četba expresivní výrazy.
 
Účinkuje: Petr Stach
Připravil: Michal Plzák
Režie: Dimitrij Dudík
Premiéra: 26. 8. 2023

Fleischman pracuje jako holka pro všechno v Grandhotelu na Ještědu. Jeho životu dává řád průběh počasí a postupem času i Franz, starý sudetský Němec, který jezdí do Liberce pohřbívat své dávné spolužáky. Při pozorování oblohy na magickém místě mezi nebem a zemí Fleischman zjistí, že cesta ven z města i jeho vlastního života vede jedině skrz mraky. Do jeho záměrů ovšem vstoupí servírka Ilja... Podle námětu knihy vznikl scénář pro film Davida Ondříčka Grandhotel (2006).

Čtěte také

Prozaik, scenárista, autor divadelních a rozhlasových her Jaroslav Rudiš (nar. 8. 6. 1972 v Turnově) po maturitě na gymnáziu v Turnově (1991) vystudoval němčinu a dějepis na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci (1991–1997). Vystřídal mnoho různých profesí: pracoval jako manažer punkové kapely, učitel, prodavač nebo novinář, pobýval na zahraničních stipendiích.

Od prvních knih je pro Rudišův styl typická kombinace slangu, cizojazyčných výrazů s častými aluzemi na různé knihy, filmy, na punkovou hudbu či komiksy. Metaforicky ztvárněný vztah postavy k místu je zvýrazněn ve valné většině autorových textů (mj. Jesenicko v komiksové trilogii Alois Nebel, Liberec v Grandhotelu, Evropa v románu Potichu). Pro většinu Rudišových textů je příznačná syrová sexualita, jež kontrastuje s nejistotou charakterů a se zřetelně obtížnou sebeidentifikací postav.

autor: Michal Plzák
Spustit audio

Související