Eugéne Le Roy: Trhan Kuba

Básník a prozaik Eugène Le Roy (1836-1907) pocházel z kraje Dordogne. Byl přesvědčeným republikánem, opovrhoval měšťanstvem pro jeho konformismus. Roku 1854 vstoupil do armády, vojsko opustil r. 1860. Po návratu se stal výběrčím daní, díky čemuž se hodně pohyboval po celém departementu a vyslechl řadu lidských příběhů, které pak začleňoval do svých knih. Posléze se začal plně věnovat spisovatelské práci. Obdivoval Voltaira.

Trhana Kubu psal Le Roy v letech 1896-1897. Příběh chudého chlapce, který se stane sirotkem, vyústí v revoltu drobných rolníků proti šlechtě. Vyprávění začíná rokem 1815. Chlapec Jakub Ferral, zvaný též Trhan Kuba, přijde o otce, který zemře na galejích (zabil jednoho z lidí hraběte z Nansaku, který mu zastřelil psa). Brzy nato mu zemře i matka. Chlapec je ve svých devíti letech sirotkem. Ujme se jej farář Bonal ve Fanlaku, který ho naučí číst a psát, ale ani u dobrotivého faráře se Kuba nezbaví myšlenky na pomstu svých rodičů. Vyprávění končí jakousi novodobou selskou vzpourou, při níž lehne popelem zámek Herm zlého hraběte z Nansaku. Trhan Kuba je v příznivé politické situaci (probíhá právě revoluce r. 1830) u soudu zproštěn viny a osvobozen. Z překladu Jitky Míškové připravil Radek Veselý.

Spustit audio