Marek Ławrynowicz: Kino Špaček

02513406.jpeg

Z autobiografického románu, v němž autor čerpá z vlastních zážitků na počátku 60. let v okrajové a dnes už zaniklé varšavské čtvrti Falenica.

Marek Ławrynowicz (narozen 1950) vystudoval polonistiku na Varšavské univerzitě. Pracoval jako dělník, cukrář, knihovník.

Debutoval v roce 1975 svazkem básní s prostým názvem Verše. Je autorem rozhlasových satirických textů, básníkem, píše filmové scénáře a pohádky pro děti. Zabýval se rovněž vizuální poezií.

V roce 1996 uveřejnil svůj první román Kapitan Car. O dva roky později vyšel román Diabeł na dzwonnicy (Ďábel na zvonici); vypráví příběhy dvou rodin žijících v tehdejším polském Vilně (Vilniusu) na Litvě od vypuknutí 1. světové války až po závěr 2. světové války a 50. léta, kdy hrdinové jsou nuceni opustit tehdy už sovětské území.

Kniha získala v Polsku řadu ocenění. V roce 2000 vyšel její překlad rovněž v Německu, kde se setkala s vynikajícím přijetím. V témže roce vydal autor ve své zemi svůj třetí román Kino „Szpak“ (Kino „Špaček“), v něm se vrací do let svého mládí, odehrávajícího se ve Falenici, čtvrti poblíž Varšavy.

Falenica může připomínat kterékoliv východoevropské městečko; je to svébytný svět, kde velké historické události jsou nahlíženy a přijímány prostřednictvím vlastních zkušeností.

Ve svých románech autor využívá jak realistických, drobnokresebných, místy i lyrických pasáží, zejména však je mu blízké pojetí grotesky, ironie a humoru.


Účinkuje: Ladislav Mrkvička

Autor: Marek Ławrynowicz Z vlastního překladu připravil a hudbu vybral: Jiří VondráčekRežie: Petr Mančal