BáSnění Terezy Riedlbauchové

2. červen 2023

Let stoletími a kontinenty s pěti básnířkami. Zaposlouchejte se do textů Ono no Komači, Marceline Desbordes-Valmorové, Joyce Mansourové, Louise Glückové a Terezy Riedlbauchové, která básně vybrala, čte je a komentuje. 

Připravil: Dominik Mačas
Premiéra: 29. 5. 2023

Tereza Riedlbauchová (1977) vystudovala na FF UK obor český jazyk a literatura a obor francouzština, dále získala Ph.D. z české literární historie (tamtéž) a Master 2 (Sorbonna – Paříž 4). Pracovala např. jako lektorka češtiny na Sorbonně či vědecká tajemnice a zástupkyně ředitele PNP. V roce 2007 založila nakladatelství Literární salon, kde působí také jako redaktorka a překladatelka.

Vydala sbírky Modrá jablka (2000), Velká biskupovská noc (2005), Don Vítor si hraje a jiné básně (2009), Pařížský deník (2013), Inkoustová skvrna Karibiku (2020) a poému Podoba panny pláč (2002). Její básně byly otištěny v časopisech a antologiích v překladech do 13 jazyků. Sbírka Velká biskupovská noc vyšla v bulharském překladu (2011), sbírka Pařížský deník v anglickém překladu v USA (2020), sbírka Inkoustová skvrna Karibiku ve francouzském překladu (2023).

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

Ono no Komači: Pozvání (ze sbírky Do slov má láska odívá se, Vyšehrad 2011, překlad Zdeňka Švarcová a Zdeněk Gerych)

Marceline Desbordes-Valmorová: Ty spíš? (z výboru Žár lásky, lásky žal, Československý spisovatel 1989, překlad Anděla Janoušková)

Joyce Mansourová: bez názvu Rýžová pole svlažená přesládlou chutí soumraku se chvějí … (z výboru Výkřiky, Fra 2003, překlad Erik Lukavský)

Louise Glücková: Sněženky (ze sbírky Divoký kosatec, Opus 2020, překlad Veronika Revická-Francová)

Tereza Riedlbauchová: V mém květináči začala nečekaně klíčit rostlina (z rukopisu, 2023)

Spustit audio