Antická literatura v evropské hudbě. Poslechněte si Polední koncerty Martina C. Putny

9. říjen 2022

Od Homéra přes lyriku a tragédii až do Říma a ještě dál. Trochu neobvyklý cyklus poledních koncertů připravil profesor Martin C. Putna.

Neobvyklý proto, že autor cyklu je profesionál v literatuře a vášnivý amatér v hudbě, a že tyto dvě umělecké oblasti propojuje. Cyklus „Antická literatura v evropské hudbě“ volně vychází z jeho přednášek na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity.

Čtěte také

Sedm koncertů ukazuje proměny vztahu antické literatury v čase. Ne ovšem v čase vývoje hudby, tedy od renesančních pokusů o obnovu antické hudby přes barokní operu s antickými náměty až k antickým inspiracím Stravinského či Barbera – nýbrž v čase vývoje antické literatury. Antická literatura, to je nejméně dvanáct století vývoje od homérských eposů po pozdní Řím a přelom ke středověku.

Koncerty postupují po literárních epochách od Homéra přes lyriku a tragédii do Říma a k přelomu antiky a středověku, a v jejich rámci se střídají díla jak renesanční a barokní, tak romantická a raně modernistická, jak zhudebněné básně římských klasiků, tak árie antických hrdinů v barokním pojetí, tak i instrumentální pasáže ze symfonických básní a baletů na antická témata.

Spustit audio

Související