Aktuálnost v díle Ladislava Fukse. Jak sdělení výstavy Protisvěty umocňuje architektonické scénicky pojaté řešení expozice?

14. září 2023

Aktuálnost výstavy nespočívá jenom ve stém výročí narození Ladislava Fukse, ale i v tématech, z nichž některá jsou dnes až nečekaně živá. Patří k nim moment protikladnosti, a to jak ve Fuksově díle, tak i životě, kde jsou často přítomné prvky dezinterpretace, dvojznačnosti, relativizace, mystifikace, absurdity. A i když sám Fuks se neodkazoval k jejich politickému rozměru, tak právě v něm jsou dnes aktuální, například v rozporu řečeného a reálného.

Nemusíme asi připomínat protipravdy Ruského režimu v kontextu agrese na Ukrajině, jako „defašizace“ či „speciální vojenská operace“. Podobně můžeme zmínit například Viktora Orbána, či Donalda Trumpa. Anebo si vzpomenout na výroky Andreje Babiše v parlamentní a prezidentské kampani, či tvrzení Miloše Zemana. Všechny tyto vědomé a účelové nepravdy, vyvolávají ve společnosti pocit bezmoci, protože s nimi neumíme bojovat, a to také díky tomu, že nedokážeme sáhnout po stejných zbraních. Jednou ze zbraní ale je, tyto rozpory odkrývat, stavět vedle pravdy, a doufat, že ta vedle nich nakonec sama ze své podstaty zřetelně zazáří.

Kurátorská koncepce definuje šest témat, jakýchsi metafor k přemýšlení Fukse, a to jak to spojených s jeho díly, tak i s vlastním životem. Architektonické řešení jednotlivých místnosti je pojaté jako scéna, vytvářející imersivní prožitek z prostoru samotného, který evokuje právě pocity související s těmi tématy.

Prostor je postavený na využití potištěné textilie, která zároveň nese informace i vymezuje prostor a na využití recyklovaných objektů z minulých výstav. Jedná se o finančně a materiálově řešení.

V první místnosti s názvem Pod hvězdou Davidovou, návštěvník vstupuje do kruhových tubusů z potištěné textilie, kde zní mluvené slovo. Situace evokuje pocit segregace, úzkosti, absurdity a popírání mizení.

Expozice výstavy Protisvěty Ladislava Fukse v Muzeu literatury / Památníku národního písemnictví

Druhé místnosti – Tváře zla, dominují dvě látková promítací plátna do tvaru V, na levou stranu jsou promítány ukázky z filmu Spalovač mrtvol konfrontované s týmiž záběry vpravo, které jsou ale deformované, čímž evokují témata proti-mluvů (zlo, které se tváří jako dobro).

Expozice výstavy Protisvěty Ladislava Fukse v Muzeu literatury / Památníku národního písemnictví

V centru třetí místnosti – Myši a morčata, jsou vitríny plné symbolických předmětů ve tvaru skleněných rakví zdánlivě neseny pruhy látek, jako křídly nanebevzetí.

Expozice výstavy Protisvěty Ladislava Fukse v Muzeu literatury / Památníku národního písemnictví

Ve čtvrté místnosti – Úzkost osamění, návštěvník prochází postupně se zmenšujícím otvorem ve tvaru lidské siluety. Instalace symbolizuje proměnu osobnosti od dětství do dospělosti, která v případě Fukse byla plná temných obratů a dvojznačností.

Expozice výstavy Protisvěty Ladislava Fukse v Muzeu literatury / Památníku národního písemnictví

Motto páté místnosti – Svět jako muzeum, reprezentované instalací ze zabalených předmětů, odkazuje ke shromažďování předmětů jako dokumentů a svědků minulosti, toho, co již není.

Expozice výstavy Protisvěty Ladislava Fukse v Muzeu literatury / Památníku národního písemnictví

Středový prostor – Zrcadla, je jakýmsi vstoupením do Fuksovy hlavy – mysli. Od stropu zavěšené mobile vrhá obludně zvětšené stíny na stěny a strop, světlo se odráží od zrcadel na podlaze a znásobuje efekt.

Spustit audio

Související