Stvoření Ladislava Fukse. Z jakých motivů složit obraz díla i osobnosti 100 let po narození?

22. září 2023

24. září uplynulo sto let od narození talentovaného spisovatele i poněkud tajuplné rozporuplné osobnosti Ladislava Fukse. Lze jeho dílo interpretovat bez toho, abychom vzali v potaz jeho život? Jak autora posmrtně stvořit z podstatných ingrediencí jeho tvorby i existence jako strach, humor, podivnost či temnota?

Nejúplněji jsem obsažen jen a jen ve svých knihách. Bude-li je někdo číst za sto let, nebude ho zajímat, jaký jsem byl já. Pokud ano, tak si mě stvoří z toho, co si přečetl,“ uvedl v mottu svých pamětí, které nám o jeho skutečném vnitřním životě říkají jen málo, spisovatel Ladislav Fuks, jehož spletité osudy ovšem skýtají mnohé záchytné body pro interpretaci jeho tvorby. Jakou roli u něj hrál strach, humor, manýrismus, nebo temnota? A lze se vůbec u autora s životním příběhem Ladislava Fukse i sto let po jeho narození vyhnout biografickému čtení jeho díla?

Rukopis Fuksovy knihy Spalovač mrtvol – strojopis s rukopisnými poznámkami autora

O tom redaktorka Mozaiky Šárka Jančíková rozprávěla s literárním vědcem Erikem Gilkem, který Fuksovi zasvětil publikaci Vítěz i poražený (2013), s Michaelou Kuthanovou z literárního archivu Památníku národního písemnictví a autorkou výstavy Protisvěty Ladislava Fukse (2023), jejímž konceptem se inspiroval také tento seriál, i se spisovatelem Janem Poláčkem, který se Fuksem zabýval ve své knize Příběh spalovače mrtvol (2013).

V cyklu zazněly úryvky Verdiho opery Rigoletto, Liškovy filmové hudby pro Spalovače mrtvol (z něhož je rovněž citováno) i ukázky z rozhlasové četby i dramatizací prózy Ladislava Fukse, z publicistických pořadů z archivu Českého rozhlasu a z audioknihy Spalovač mrtvol (Audioteka).

Spustit audio

Související