Zuzana Říhová: Podhozenec. Romanticky temný příběh z letní venkovské tancovačky

28. červenec 2022

Je horká červencová noc. Ve venkovské hospodě je tancovačka. S nocí ale přichází i odhalení Vítova temného tajemství. Povídku současné české autorky Zuzany Říhové poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé.

Účinkuje: Andrea Mohylová
Připravila: Ivana Myšková
Režie: Jakub Doubrava
Premiéra: 5. 6. 2021
Natočeno: v plzeňském studiu Českého rozhlasu v roce 2021

Prostořeká živočišná Marie a mlčenlivý nerozhodný Vít. Na vesnické letní tancovačce se však rozhoupe i nerozhodný. Zuzana Říhová v dosud nepublikované povídce Podhozenec básnicky přesným, obrazným jazykem vypráví romanticky temný, erbenovsky laděný příběh, který si posluchače bezpochyby podmaní, tak jako si vášeň podmaňuje hlavní postavy. I v této próze, podobně jako v povídce Chalupáři, kterou jsme na Vltavě vysílali vloni, se odehrává odvěký zápas člověka a přírody, zvířete v člověku, racionality a iracionality. Tentokrát jde však o zápas fatální.

Zuzana Říhová vystudovala bohemistiku a komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2007 působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. V letech 2014–2017 vedla katedru bohemistiky v Oxfordu. Absolvovala řadu zahraničních stáží, včetně stáže na Kolumbijské universitě v New Yorku. Dlouhodobě se věnuje české avantgardě, publikovala monografii Vprostřed davu. Česká avantgarda mezi individualismem a kolektivismem (Academia, 2016) a antologii avantgardní prózy Neplač, vstaň a střílej (Akropolis, 2016). Debutovala básnickou sbírkou Pustím si tě do domu (Dauphin, 2016) a prozaicky novelou Evička (Dauphin, 2018). V roce 2021 jí v nakladatelství Argo vyšel vesnický román Cestou špendlíků nebo jehel.

autor: Ivana Myšková
Spustit audio

Související