Mezi Prahou, Paříží a Varšavou. Osudy diplomata a překladatele Petra Janyšky

9. září 2022

Je přesvědčeným Evropanem s rozhledem po dalších kontinentech, kterého nabyl při žurnalistické práci. Píše kulturní eseje a komentuje současné dění ve Francii, Polsku i v české politice. Publicista, překladatel a diplomat Petr Janyška a jeho rozhlasové vzpomínání. Premiérové Osudy poslouchejte on-line.

Připravila: Alena Zemančíková
Mistr zvuku: Jiří Benák
Natočeno: v roce 2022
Premiéra 29. 8. 2022

Petr Janyška se narodil roku 1953, měsíc po Stalinově smrti, což, jak sám říká, považuje za symbolické nasměrování na životní cestě. Už v rodině byl předurčen k tomu, aby svůj životní zájem obrátil k Francii: jeho dědeček si z Francie přivezl do nově vzniknuvšího Československa manželku, ve Francii bojoval jeho otec za druhé války jako příslušník československého zahraničního odboje, a tak Petr Janyška, jakkoli jeho rodina za socialismu žádné kontakty s Francií pěstovat nemohla, po maturitě na gymnáziu nastoupil studium francouzštiny a angličtiny na Filozofické fakultě UK v Praze. Těmito jazyky se živil až do roku 1989.

Občansky angažovaný

Jako teenager zažil Pražské jaro, kdy podobně jako jiní příslušníci jeho generace objevoval kulturu hippies a rockové hudby, ale také projel autostopem Polsko, které bylo mezi zeměmi tzv. socialistického bloku kulturně nejotevřenější. Polsko se mu stalo druhou osudovou zemí.

Čtěte také

Po roce 1989, kdy se silně angažoval v Občanském fóru, spoluzaložil týdeník Respekt a televizní diskusní pořad Respektování, odkud pak přešel do Lidových novin. Jeho zásluhou vyšly profilující rozhovory s významnými zahraničními osobnostmi, které po roce 1989 do České republiky jezdily, i s představiteli Polska, jehož politický příběh se v 90. letech podobal českému víc, než je tomu dnes.

Velvyslancem ve Francii

Čtěte také

V roce 1995 začal Petr Janyška pracovat pro zahraniční politiku České republiky. V letech 1999–2003 byl mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ve Francii, věnoval se intenzivně vytváření pozitivního image ČR a přípravě přijetí do EU. Podílel se na organizování České kulturní sezóny 2002 (největší přehlídky českého umění ve Francii vůbec), organizoval ve francouzském Senátu mezinárodní kolokvium T. G. Masaryk, evropský intelektuál v politice. Spolupodílel se na rekonstrukci budovy velvyslanectví na avenue Floquet: vypráví o tom mnoho zajímavých detailů.

UNESCO a České centrum v Polsku

Alfou a omegou aktivity Petra Janyšky je práce na kulturním poli, logicky se tedy po ukončení pařížské mise stal velvyslancem a stálým představitelem ČR při UNESCO. Pětileté vedení Českého centra ve Varšavě mu později umožnilo uplatnit předchozí zkušenosti na poli vzájemné kulturní spolupráce České republiky a Polska.

Čtěte také

Je přesvědčeným Evropanem s rozhledem po dalších kontinentech, kterého nabyl při žurnalistické práci. Ve svém vyprávění objasňuje detaily poslání mezinárodních institucí, lesk, problémy a provoz diplomatické služby, formuluje smysl a význam přináležitosti k evropskému Západu a hájí liberální, demokratické přístupy v politice z vlastní životní zkušenosti. Vypráví také o půvabech Paříže i francouzského a polského životního stylu.

Do dnešních dnů je známý jako autor kulturních esejů a komentátor současného dění ve Francii, Polsku i v české politice. Sluší se také připomenout, co sám v Osudech nezmiňuje, že je nositelem dvou francouzských vyznamenání: Státního řádu za zásluhy a Řádu umění a literatury.

Spustit audio

Související