Živáček undergroundu Sváťa Karásek. Svědectví faráře, básníka a písničkáře o životě v době totality

Underground měl ve svých řadách nejednoho písničkáře, patřil k nim i Svatopluk Karásek. Na rozdíl od leckdy tíživých Plastiků či DG 307 toužil předávat víru a naději – a že se s přáteli žertem škatulkovali na „živáčky“ a „mrtváčky“, vždycky chtěl být živáčkem. Poslechněte si četbu na pokračování z knihy rozhovorů Víno tvé výborné, které s evangelickým duchovním a písničkářem vedli v roce 1998 Štěpán Hájek a Michal Plzák. Premiéra on-line po dobu jednoho měsíce po odvysílání.

Účinkuje: Zdeněk Hruška
Připravil: Michal Plzák
Režie: Jakub Doubrava
Premiéra: 27. 7. 2021

Svatopluk Karásek se narodil 18. října 1942. V mládí byl ovlivněn literaturou beatniků, pak do jeho života vstoupil Nový zákon. Po vyloučení ze zahradnické školy v Děčíně přešel na vinařskou školu v Mělníce, kde se zrodilo celoživotní přátelství s hudebníkem a básníkem Vratislavem Brabencem. Poté Karásek studoval na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě. V roce 1968 nastoupil do svého prvního farářského místa ve Hvozdnici. Vzkvétající sbor však musel po konfliktu s církevním tajemníkem opustit a byl přeložen.

Čtěte také

Po opakovaných problémech mu byl nakonec odebrán státní souhlas. Přišly existenční problémy, nakonec byl přijat za kastelána hradu Houska. V této době se propojil s lidmi z prostředí undergroundu, jehož společenství až do emigrace již neopustil. Biblické texty písniček mu nahrazovaly sborová kázání.

V roce 1976 byl v rámci režimního tažení proti undergroundu zatčen. Soud ho společně s Ivanem Martinem Jirousem, Pavlem Zajíčkem a Vratislavem Brabencem odsoudil za výtržnictví k osmi měsícům nepodmíněně. Doma i ve světě se rozpoutala vlna solidarity, která na přelomu roku 1976/1977 vykrystalizovala v založení Charty 77, kterou Karásek podepsal hned v počáteční vlně.

Podpis Charty 77 přinášel neustálý tlak ze strany silových složek státního aparátu. Nakonec se v rámci akce Asanace vystěhoval z republiky. S rodinou se dostal do Švýcarska, kde byl přijat za zástupce faráře ve sboru v Bonstetten, po pěti letech odešel do velkého sboru v Hönggu. Po listopadu 1989 začal pendlovat mezi Švýcarskem a Československem. Působil jako farář v Praze u Salvátora. Za svá nejryzejší a nejsvobodnější léta považoval Karásek opravdovost žití v období Charty 77. Zemřel 20. prosince 2020.

autoři: Michal Plzák , Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio