Zdeněk Rotrekl: Popis pohřbívání mýdla a kostní moučky

29. září 2020

Hrozivé spodobnění rituálu, kterého se účastní ti, kteří přežili holocaust. Rozhlasovou báseň Zdeňka Rotrekla, vycházející z textů Starého Zákona, poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Stereofonní scénář a režie: Petr Dufek
Elektronická a scénická hudba: Daniel Forró
Zpěv: Kateřina Vaníčková
Osoby a obsazení: Vypravěč (Karel Bartoň), Ten, který je (František Derfler), Kóhelet (Jiří Dušek), Rabín (Jan Zvoník), Šáron (Kateřina Vaníčková), Duše Ábela (Jan Novák), Svržený (Zdeněk Junák), Sedmero Židů (Maxmilián Hornyš, Jiří Brož, Miloš Kročil); Hlasy (Světlana Sedláčková, Věra Zástěrová, Jan Grygar, Ladislav Lakomý, Radim Sasínek)
Dramaturgie: Svatava Růžičková
Zvukový mistr: Josef Daněk
Natočeno: v Českém rozhlase Brno v roce 1992

Rozhlasová báseň Zdeňka Rotrekla vychází z textů Starého Zákona, které jsou volně tematicky propojovány tak, aby evokovaly dějinné situace židovského národa v průběhu mnoha nastávajících staletí. Velký důraz je zde pochopitelně kladen na historické souvislosti, týkající se 20. století. Popis pohřbívání mýdla a kostní moučky je hrozivým spodobněním rituálu, kterého se účastní ti, kteří přežili holocaust. 

Čtěte také

Bývalý politický vězeň a pozdější aktivista v disentu Zdeněk Rotrekl napsal svůj text pro Československý rozhlas v roce 1970. Realizovat dílo režimu nepohodlného autora bylo zakázáno, proto rozhlasová nahrávka vznikla až v době uvolnění po roce 1989. Báseň, obsahující množství vyhrocených situací, byla díky opulentní hudebně zvukové koláži proměněna v neobvyklý dramatický útvar.

Dominantními prvky rozhlasové podoby Rotreklova díla jsou chórické pasáže a civilní přednes veršů, k nimž jdou do kontrastu zvukově experimentální úryvky a působivé vokální zpěvy. Tím vzniká takřka mystická atmosféra, ve které je kladen důraz na emotivnost neobvyklého pohřebního rituálu. 

Spustit audio

Nejnovější hry a četba

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

Karel Klostermann Ze světa lesních samot

Ze světa lesních samot

Koupit

Román klasika české literatury zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád "světa lesních samot" narušila živelná katastrofa.