Zdeněk Grmolec: O hrdinech a hrdinství

5. leden 2015

Byl Jan Hus skutečně hrdinou? Nejen tato otázku, ale i další otázky a odpovědi na ně jsou obsahem pětidílného zamyšlení o hrdinství jako fenoménu obecně. Cyklus esejů brněnského spisovatele a publicisty.

Poslouchejte na Vltavě od 5. ledna 2015 vždy v 15:05. Po odvysílání se jednotlivé díly četby objeví také na stránce Hry a literatura. Zůstanou tam vždy po dobu jednoho týdne.


První část úvah se týká různých úhlů pohledu na problematiku hrdinství, jsou zde citováni různí myslitelé, kteří se tímto jevem zabývali, např. americký religionista Joseph Campbell, literární historik Ernst Robert Curtius nebo literární vědec Jiří Pelán. V tomto obecném náhledu na uváděnou problematiku zazní úvahy o zrodu hrdinství, otázka potřeby hrdiny a hrdinství pro společnost, současné pojetí hrdiny v různých generacích a problematika antihrdinství.

Druhá část úvah zamíří ke starověkým hrdinům. Ve starověku byl položen základ pro pojetí hrdiny, jak přetrvává do současnosti. Je zde také poukázáno na vztah společnosti k hrdinům - bojovníkům, překvapivé zjištění, že ne každá doba jim prokazovala náležitou úctu a stavěla hrdiny - bojovníky na nejvyšší společenskou příčku. Starověcí hrdinové se vyskytují především v eposech a mýtech, nejsou v nich však chápáni zcela jednoznačně. Z dnešního hlediska by mnozí antičtí hrdinové jako hrdinové chápáni nebyli.

Třetí část pojednává o hrdinech středověku. Literární formou pro zpracování jejich činů nejsou ovšem eposy, ale hrdinské písně. Také zde můžeme v pojetí hrdiny zaznamenat odlišnosti. Zajímavý je také postoj středověku k hrdinkám - ženám. Nevyskytují se například ve francouzských hrdinských písních, kdežto v germánských ano.

Protipólem hrdinství je zbabělost, zrádcovství a udavačství, o těchto jevech pojednává další část úvah. Zmíněn je zde případ Karla Sabiny. Na Sabinově kauze se ukazuje, jak odlišně byly chápány pojmy čest, závazek a zrada v 19. století a jak jsou chápány dnes. O Sabinově zradě psal i Julius Fučík, který byl oslavován jako jeden z největších hrdinů protifašistického odboje. Otázka, jak to bylo s Fučíkovým hrdinstvím, je v tomto pořadu také reflektována.

Poslední část úvah je věnována literárnímu zpracování fenoménu hrdinství v české literatuře. Hrdina je literárně zpracováván různě, jiní jsou například hrdinové Drdovy Němé barikády než Danny Smiřický ve Škvoreckého Zbabělcích. A co Haškův Švejk? Názory na tuto postavu jsou tak různé, že rozdělují nejen literární historiky, ale i veřejnost, která se o tuto problematiku zajímá.


Autor: Zdeněk Grmolec Dramaturgie: Alena BlažejovskáRežie: Lukáš Kopecký

Připravilo Brno.

Uvádíme v rámci projektu Hrdina.cz.

Spustit audio