Robert Musil: Literát a literatura (3 části)

12. duben 2017

Eseje o roli literáta v literatuře a ve společnosti, o originalitě, lyrice a čtenáři. On-line k poslechu do čtvrtka 20. dubna 2017.

Vysíláme na Vltavě 12. a 13. dubna 2017 od 15:05 a 14. dubna 2017 od 14:10. Všechny díly se po odvysílání postupně objeví také na našem webu, kde si je budete moci ještě po dobu jednoho týdne přehrát.

Rakouský spisovatel a esejista Robert Musil ve svém eseji z roku 1931 přemítá nad rolí literáta ve společnosti a zamýšlí se nad úkoly literatury jako takové. Zkoumavě pohlíží na společenské jevy, které ovlivňují tvorbu, a na vztah formy a obsahu. Úvaha je zároveň obrazem doby, kdy se literáti vymezovali jeden vůči druhému a hledali nové cesty v uvažování i v tvorbě.

Účinkuje: Jan Fišar

Autor: Robert Musil
Překlad: Jitka Bodláková
Připravila: Iryna Shkaruba
Režie: Tomáš Soldán

Natočeno v olomouckém studiu Českého rozhlasu. 

autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio