Jindřich Pokorný: Rytířské ctnosti

11. duben 2017

Fragment studie překladatele, literárního historika a editora z doslovu k jeho překladu románu Wolframa z Eschenbachu Parzival. Uvádíme při příležitosti nedožitých 90 let autora. On-line k poslechu do pondělí 17. dubna 2017.

Literární historik a překladatel Jindřich Pokorný (1927-2014) je autorem řady esejů, edičních projektů a překladů, zejména z němčiny a francouzštiny, v roce 1998 obdržel Státní cenu za překladatelské dílo.

Mimořádný zájem věnoval středověkému písemnictví: do češtiny převedl klíčový rytířský román Wolframa z Eschenbachu Parzival. Toto rozsáhlé dílo, které tvoří jeden ze základů evropské kultury a které Jindřich Pokorný do češtiny přeložil jako vůbec první, opatřil i zevrubnými komentáři a doslovem, z něhož přinášíme ukázku - rytířské ctnosti, o nichž autor pojednává, byly osou světa, ve kterém se odehrává příběh Parzivala a svatého grálu.

Účinkuje: Otakar Brousek st.

Připravila: Terezie Pokorná
Režie: Markéta Jahodová

Natočeno v roce 2007.

autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio