„Závislí pozorovatelé“ v Karlin Studios

12. září 2012

Výstavní prostor Karlin Studios uvedl 5. září projekt, který se zabývá relativitou pozorovatelova vidění. Výstava nesoucí název „Závislí pozorovatelé“ evokuje metody výzkumu sociálních věd.

Tematizuje tak skutečnost, že pozorování nikdy nemůže být zcela nezávislé. Různé podoby zaujaté pozornosti se tu jeví jako nevyhnutelný aspekt pro vznik vztahu mezi pozorovatelem a pozorovaným a také jako nutná podmínka pro naše hodnocení o skutečnosti, kterou pozorujeme.

Jednotlivá díla přítomná na výstavě, od videí po konceptuální instalace, představují různé podoby zaujaté pozornosti, ať už se jedná o pozornost více či méně aktivní. Nikdy však naše pozornost nemůže být zcela pasivní, vždy nás nějakým způsobem ovlivňuje, anebo my ovlivňujeme pozorovanou skutečnost. Jinými slovy, stejně tak, jako není možné, abychom nekomunikovali, byť se o to třeba snažíme tím, že nemluvíme, tak je tomu i s naším pozorováním.

Kurátorkami této výstavy jsou Zuzana Štefková a Klára Žaludová. Na projektu „Závislí pozorovatelé“ vystavují umělci: Eva Jiřička, Dora Kenderová, Karíma Al-Mukhtarová, Jan Pfeffer, Pavel Sterec & Vasil Artamonov a Richard Wiesner.

Výstavu můžete v Karlin Studios v Křižíkově ulici navštívit do 28. října 2012.

autor: Kristýna Kopřivová
Spustit audio