Zapadlo slunce za dnem, který nebyl

r_2100x1400_vltava.png

Básník Ivan Wernisch vydal po mnohaletém literárním bádání dvě objemné antologie českých zapomenutých, opomíjených a opovrhovaných básníků a svému úsilí dal přiléhavý podtitul "Z jiné historie české literatury" . Několik stovek básníků - outsiderů v nich představuje hutným medailonem a několika básněmi.

Wernischovy antologie lze číst jako jedinou kaleidoskopickou báseň a osvědčují se také jako příručky, zaplňující bílá místa na mapě našich literárních dějin. Náš rozhlasový čtyřicetidílný cyklus, který připravili Ivan Wernisch a Dimitrij Dudík, oprašuje ze zapomnění ty nejzajímavější české básnické outsidery.

Účinkují Arnošt Goldflam, Radim Vašinka, Jiřina Jirásková a Dana Syslová. Pořadem provází Ivan Wernisch, režie Dimitrij Dudík. Hudba Jiří-Šlupka Svěrák.

Spoluautor pořadu Ivan Wernisch v úvodu k cyklu napsal: " V cyklu pořadů, který vám nabízíme k poslechu, budeme předčítat z knihy Zapadlo slunce za dnem, který nebyl. Z antologie sestavené z prací zapomenutých, opomíjených a opovrhovaných básníků. Z autorů, kteří se buď již vytratili z obecného povědomí, nebo se do něj nikdy nedostali. Ano: uslyšíte zapomenuté, opomíjené a opovrhované básně. To však neznamená, že půjde o texty nezajímavé či dokonce špatné. Jen kdysi špatně čtené a nepochopené, možná zavržené ze závisti a z nepřejícnosti, anebo napsané někým, kdo se nedral do popředí. Zasuté, ztracené v rozličných kulturních vrstvách a nyní vyhrabané literárním archeologem. Literární archeolog není vědec, je to amatér, který se především baví. Hledač, sběratel podivností, který se prochází po smetištích na periferii historie. Jsou básně, které třeba i celá staletí čekají na "svého" čtenáře. Některé se ho nedočkají nikdy, ale jiné mají štěstí. Jako třeba ty, které teď budete slýchat vy. A věřte mi, přestože jste dozajista lidé tak či onak sečtělí, většinu jmen jejich autorů nejspíš uslyšíte poprvé. "

Čytřicetidílný cyklus vysíláme od 5. června 2006.