Za Bachem a Mozartem... do Afriky!

10. červenec 2018
Johann Sebastian Bach

Mozartova vazba na prostředí Orientu je dobře známa. Spojovníkem mezi J. S. Bachem a „černým kontinentem“ bude osobnost Alberta Schweitzera. Připravil Viktor Velek.

Albert Schweitzera se k Bachovu dílu často vracel a hledal v něm sílu. Akademie přináší nevšední interpretaci slavných děl obou klasiků. Třebaže nehrají a nezpívají přímo jen Afričané, tak i evropská hudební vize toho, jak by asi Afrika mohla vnímat Bacha a Mozarta, přináší zajímavý zážitek spojující vážnou hudbu s celou řadou prvků hudby nonartificiální.

Spustit audio
autor: Viktor Velek