William Shakespeare: Coriolanus

Hra o legendárním římském generálovi, jenž se v úřadu konzula odmítl řídit podle zavedených pravidel a skončil jako vyděděnec, zažívá dnes svoji renesanci zájmu díky silnému politickému tématu. Poprvé v Českém rozhlase Shakespearovu tragédii nastudovala režisérka Hana Kofránková s Martinem Stránským v titulní roli. Poslouchejte Český rozhlas 3 - Vltava v sobotu 12. ledna ve 14.00.

Kdy přesně napsal Shakespeare tragédii Coriolanus nelze s jistotou určit, literární vědci se shodují, že to bylo někdy v rozmezí let 1605 až 1610. Hra je poslední autorovou římskou tragédií a tiskem vyšla v takzvaném prvním foliu v roce 1623, tedy sedm let po jeho smrti. Stejně jako u ostatních antických her Shakespeare čerpal námět z dobových pramenů, konkrétně z Plutarchových Životopisů, a vojenskou a politickou dráhu svého hrdiny vylíčil věrně podle historické předlohy. Zároveň v hrdém římském generálovi a politikovi vytvořil jednu ze svých nejrozporuplnějších postav. Gaius Marcius Coriolanus je muž, jehož pyšná a neústupná povaha žene do neštěstí. Svoje klady dokáže rychle převrátit v zápory. Není mužem kompromisu a byť má často pravdu, prosazuje ji bez ohledu na to, jaké budou její důsledky.Na svoji přímou povahu doplatí. Vše, co kdysi sloužilo k jeho prospěchu, se mu nakonec postaví do cesty a zničí ho.

02795382.jpeg

Po odvysílání najdete inscenaci k poslechu po dobu jednoho týdne na stránce Hry a literatura ve streamu.

Poprvé se s ním setkáváme na římské ulici, kde mu spílá vyhladovělý dav městské chudiny a viní ho za to,že neotevřel lidu sýpky. Roztržku přeruší zpráva, že na Řím táhne armáda nepřátelských Volsků. Jediný, kdo je schopen se jim postavit, je Gaius Marcius. V kruté bitvě u Coriol Volsky porazí. Řím ho velebí jako vítěze. Na paměť vojenského triumfu přijímá jméno Coriolanus a přes počáteční nechuť se stává konzulem. „V politice“však dlouho nevydrží. Když proti němu intrikánští tribunové zosnují vzpouru, pohaněný lid žádá jeho hlavu, ale pak se spokojí s vyhnanstvím. Zhrzený Coriolanus se spojí s nepřáteli Říma Volsky a oblehne Řím. Věčné město zachrání před jeho pomstou jeho žena a matka. Coriolanus rezignuje a vyjedná s Volsky pro Řím mír. Pro obě strany je však zrádce, a proto ho zabijí. Coriolanus je postavou, která budí odpor i sympatie zároveň. Jeho poznámky na úplatnost lidu a fungování demokratických institucí jsou však natolik trefné, že platí i dneska.

02435815.jpeg

V Českém rozhlase je Coriolanus nastudován poprvé v překladu Jiřího Joska. Režie se ujala Hana Kofránková, která do titulní role obsadila Martina Stránského.

autor: Hynek Pekárek
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...