SERIÁL

Úvahy o jazyce

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Knihovna (ilustrační foto)

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.

Z textů autorů či překladatelů, kteří se zabývali tématem jazyka a jeho užívání, uspořádal jazykovědec a pedagog Petr Nejedlý. Úvahy Viléma Mathesia, Pavla Eisnera, Květy Koževnikové, Miroslava Holuba a Karla Čapka poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Potřeba člověka vyjadřovat se ke stavu mateřského jazyka, k otázkám spisovnosti, přejímání cizích slov atd., ukazuje, jak velkou důležitost, jaké významné místo rodný jazyk má. Je to závazek zejména pro odborníky, aby se kromě vydávání normativních příruček snažili zprostředkovat poznatky o jazyce, poučení o jeho povaze a předpokladech jeho fungování i jinak.

Příkladem toho, jak lze k mateřskému jazyku přistupovat poučeně a přitom s citovým vztahem, jsou úvahy z pera několika našich významných jazykovědců, spisovatelů, básníků. Ve Stránkách na dobrou noc uvádíme texty několika z nich.

Účinkuje: Miloš Hlavica

Připravil a uvádí: Petr Nejedlý
Režie: Markéta Jahodová
Natočeno v roce 1991.

Spustit audio
autor: Petr Nejedlý