Systémy vidění pro inteligentní vozidla

14. říjen 2011

Vozidla vybavená inteligentními systémy bránícími nehodám – to je nejen sen každého řidiče, ale i téma dnešní rubriky ze světa vědy, kterou připravila Jana Olivová.

Vědci z Českého vysokého učení technického v Praze se podílejí na evropském výzkumu systémů pro inteligentní vozidla, které by měly zajistit bezpečnější a efektivnější řízení automobilů. Takovéto systémy by měly samy vyhodnocovat nebezpečné situace, v případě potřeby zasáhnout do řízení a bránit tak dopravním nehodám.

Jak v příspěvku Jany Olivové vysvětluje docent Radim Šára z Katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT, nezbytným předpokladem pro to je strojové vnímání, především počítačové vidění. Je nutné pro to, aby vozidlo samo dokázalo rozpoznat nebezpečné situace a naplánovat potřebný manévr. A právě na jeho výzkumu se čeští vědci podle docenta Radima Šáry podílejí.

autor: Jana Olivová
Spustit audio