Stejná válka stokrát jinak. O překrucování válečných událostí ve filmu napříč režimy

7. květen 2020

Různí mocipáni si rádi překrucují dějiny ke svému obrazu, aby dali najevo svou moc a třeba vymazali z kolektivní paměti své činy, svá selhání a všechny nepohodlné lidi. Podobným deformacím se nevyhnula ani interpretace událostí druhé světové války, a podle toho taky vypadala filmová zpracování války. Jinými slovy: na stejné záležitosti byl v různých režimech jiný „oficiální názor“, a tak i podobná témata byla zpracovávána jinak. Pokud vůbec směla být zpracována. 

Všechny epizody

Různá zobrazení událostí a lidských příběhů z druhé světové války mapuje cyklus Tomáše Piláta a jeho hostů nazvaný Stejná válka stokrát jinak. Je rozčleněn do pěti částí, každý z dílů se věnuje více či méně ucelenému období.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...