Smrt morčete, Růžové logaritmy, Nedohořelá svíčka a další povídky mistra psychologické prózy Ladislava Fukse

23. září 2023

Oslavte s Vltavou výročí narození jednoho z našich nevýraznějších spisovatelů. V premiéře uvádíme dramatizaci románu Pan Theodor Mundstock i několik povídek.

Poslední ostrov
Připravila: Marie Nováková
Účinkují: Jaroslav Plesl a Zdeňka Sajfertová
Režie: Vlado Rusko
Natočeno: 2016
 
Smrt morčete
Účinkuje: Bořivoj Navrátil
Režie: Markéta Jahodová
Natočeno: 1993
 
Růžové logaritmy
Účinkuje: Jiří Pick
Režie: Igor Froněk
Natočeno: 1976
 
Športovec
(Vzpomínka na koncentrační tábor Oederan)
Připravil: knihy Erik Gilk
Účinkuje: Dana Černá
Režie: Lukáš Hlavica
Natočeno: 2018
 
Nedohořelá svíčka
Účinkuje: Jan Hartl
Režie: Markéta Jahodová
Natočeno: 1993
 
Jedna malá hezká idylka, Zpráva o Barbaře z Mníšku
Připravil: Dominik Mačas
Režie: Radim Nejedlý
Účinkuje: Jiří Miroslav Valůšek
Natočeno: 2023
 
Podivuhodné setkání
Připravil: Dominik Mačas
Režie: Radim Nejedlý
Účinkuje: Michal Bumbálek
Natočeno: 2023


Dílo Ladislava Fukse (24. září 1923 – 19. srpna 1994) se stalo uměleckým vyústěním poznatků hlubinné psychologie v české literatuře. Narodil se v rodině policejního důstojníka, po válce vystudoval na FF UK filozofii, psychologii, pedagogiku a dějiny umění. Podnětná pro Fukse byla práce ve Státní památkové správě  tyto zkušenosti zužitkoval ve svém seriále o hradech a zámcích v časopise Za krásami domova. Napsal také monografii o zámku Kynžvart, jehož byl několik letkastelánem, a tato odborná práce už nese známky budoucího Fuksova románového díla.

Zvláštní přitažlivost má pro spisovatele zámecký kabinet kuriozit, muzeum, jehož byl prvním správcem chebský kat a jiné bizarnosti, z nichž většinu už dnes na zámku Kynžvart nenajdeme. Jeho nejslavnější díla Spalovač mrtvol, Pan Theodor Mundstock, Vévodkyně a kuchařka a další romány a novely byly zpracovány pro film, televizi, divadlo i rozhlas.

Pro Fuksovu prózu je typické prostupování reálných událostí sny, iluzemi a halucinacemi, ztvárňujícími lidské nitro zdeformované úzkostí nebo fixní ideou. Jeho tvorba je silně poznamenána válečnou a židovskou problematikou, konfliktem bezbranného lidství s násilím a zlem.

Poslední ostrov

Povídka Poslední ostrov ze sbírky Smrt morčete je směšně dojemným obrazem života obyčejného člověka ve světě s uzavřenými hranicemi, v němž si lidé krásy ciziny jen představují. Pro dnešního čtenáře je zajímavá i hodnotou, která se v době jejího vzniku neprojevila – je totiž mimo jiné i výmluvným obrazem reálií obyčejného života počátkem 60. let v Československu.

Ladislav Fuks v době svého působení na zámku Kynžvart jako zaměstnanec Státní památkové správy mezi lety 1956–1959.

Smrt morčete

Příběh se odvíjí v dialogu mezi ráznou ženou místního hrobníka a pojišťovacím agentem z Vídně. Peněz lačná paní Kadloubková nechává pojistit morče své sousedky, aby posléze profitovala z jeho smrti.

Růžové logaritmy

Humorný příběh o nadaném gymnazistovi, který neuměl počítat. Martin studuje na reálném gymnáziu a čeká ho maturita. Jinak nadaný student má problémy s aritmetikou. V tom mu ale pomůže netradičním způsobem jeho třídní profesor Sen. Naučí Martina, jak si vytáhnout otázku číslo čtyři, kterou jedinou má „nadrcenou“ nazpaměť. Pomůže mu to u maturity?

Nedohořelá svíčka

Fašisicky smýšlející zeměpisář na pokraji šílenství vykládá žákům, že dějiny Židů právě končí a prostřednictvím hořící žluté svíčky pořádá v hodině improvizovaný pohřeb židovské rasy.

Jedna malá hezká idylka, Zpráva o Barbaře z Mníšku

Dvě kouzelně starohumorné povídky. Jak paní Allerheiligová o kuří oko a ke švarné nevěstě pro svého synovce přišla a příběh bludné lesní prorokyně Barbary z Mníšku, přítelkyně císařovny Marie Terezie.

Podivuhodné setkání

Příběh pana Kleina a pana Goldsteina, bývalých spolužáků z měšťanky, rozdílných, jak jen to bylo možné, které přesto osud spojil pevně dohromady.

Spustit audio

Související

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...