Smrt morčete, Růžové logaritmy, Nedohořelá svíčka a další povídky mistra psychologické prózy Ladislava Fukse

23. září 2023

Oslavte s Vltavou výročí narození jednoho z našich nevýraznějších spisovatelů. V premiéře uvádíme dramatizaci románu Pan Theodor Mundstock i několik povídek.

Poslední ostrov
Připravila: Marie Nováková
Účinkují: Jaroslav Plesl a Zdeňka Sajfertová
Režie: Vlado Rusko
Natočeno: 2016
 
Smrt morčete
Účinkuje: Bořivoj Navrátil
Režie: Markéta Jahodová
Natočeno: 1993
 
Růžové logaritmy
Účinkuje: Jiří Pick
Režie: Igor Froněk
Natočeno: 1976
 
Športovec
(Vzpomínka na koncentrační tábor Oederan)
Připravil: knihy Erik Gilk
Účinkuje: Dana Černá
Režie: Lukáš Hlavica
Natočeno: 2018
 
Nedohořelá svíčka
Účinkuje: Jan Hartl
Režie: Markéta Jahodová
Natočeno: 1993
 
Jedna malá hezká idylka, Zpráva o Barbaře z Mníšku
Připravil: Dominik Mačas
Režie: Radim Nejedlý
Účinkuje: Jiří Miroslav Valůšek
Natočeno: 2023
 
Podivuhodné setkání
Připravil: Dominik Mačas
Režie: Radim Nejedlý
Účinkuje: Michal Bumbálek
Natočeno: 2023


Dílo Ladislava Fukse (24. září 1923 – 19. srpna 1994) se stalo uměleckým vyústěním poznatků hlubinné psychologie v české literatuře. Narodil se v rodině policejního důstojníka, po válce vystudoval na FF UK filozofii, psychologii, pedagogiku a dějiny umění. Podnětná pro Fukse byla práce ve Státní památkové správě  tyto zkušenosti zužitkoval ve svém seriále o hradech a zámcích v časopise Za krásami domova. Napsal také monografii o zámku Kynžvart, jehož byl několik letkastelánem, a tato odborná práce už nese známky budoucího Fuksova románového díla.

Zvláštní přitažlivost má pro spisovatele zámecký kabinet kuriozit, muzeum, jehož byl prvním správcem chebský kat a jiné bizarnosti, z nichž většinu už dnes na zámku Kynžvart nenajdeme. Jeho nejslavnější díla Spalovač mrtvol, Pan Theodor Mundstock, Vévodkyně a kuchařka a další romány a novely byly zpracovány pro film, televizi, divadlo i rozhlas.

Pro Fuksovu prózu je typické prostupování reálných událostí sny, iluzemi a halucinacemi, ztvárňujícími lidské nitro zdeformované úzkostí nebo fixní ideou. Jeho tvorba je silně poznamenána válečnou a židovskou problematikou, konfliktem bezbranného lidství s násilím a zlem.

Poslední ostrov

Povídka Poslední ostrov ze sbírky Smrt morčete je směšně dojemným obrazem života obyčejného člověka ve světě s uzavřenými hranicemi, v němž si lidé krásy ciziny jen představují. Pro dnešního čtenáře je zajímavá i hodnotou, která se v době jejího vzniku neprojevila – je totiž mimo jiné i výmluvným obrazem reálií obyčejného života počátkem 60. let v Československu.

Ladislav Fuks v době svého působení na zámku Kynžvart jako zaměstnanec Státní památkové správy mezi lety 1956–1959.

Smrt morčete

Příběh se odvíjí v dialogu mezi ráznou ženou místního hrobníka a pojišťovacím agentem z Vídně. Peněz lačná paní Kadloubková nechává pojistit morče své sousedky, aby posléze profitovala z jeho smrti.

Růžové logaritmy

Humorný příběh o nadaném gymnazistovi, který neuměl počítat. Martin studuje na reálném gymnáziu a čeká ho maturita. Jinak nadaný student má problémy s aritmetikou. V tom mu ale pomůže netradičním způsobem jeho třídní profesor Sen. Naučí Martina, jak si vytáhnout otázku číslo čtyři, kterou jedinou má „nadrcenou“ nazpaměť. Pomůže mu to u maturity?

Nedohořelá svíčka

Fašisicky smýšlející zeměpisář na pokraji šílenství vykládá žákům, že dějiny Židů právě končí a prostřednictvím hořící žluté svíčky pořádá v hodině improvizovaný pohřeb židovské rasy.

Jedna malá hezká idylka, Zpráva o Barbaře z Mníšku

Dvě kouzelně starohumorné povídky. Jak paní Allerheiligová o kuří oko a ke švarné nevěstě pro svého synovce přišla a příběh bludné lesní prorokyně Barbary z Mníšku, přítelkyně císařovny Marie Terezie.

Podivuhodné setkání

Příběh pana Kleina a pana Goldsteina, bývalých spolužáků z měšťanky, rozdílných, jak jen to bylo možné, které přesto osud spojil pevně dohromady.

Spustit audio

Související